Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2020). Hơn lúc nào hết chúng ta cần ghi nhớ lời Bác dạy cán bộ Kiểm sát phải “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, người cán bộ Kiểm sát muốn trưởng thành trước tiên phải có đạo đức nghề nghiệp trong sáng phải luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình về mọi mặt; phải tu dưỡng rèn luyện bởi: đạo đức nghề nghiệp không phải tự nhiên mà có.

Buổi họp chi bộ

Năm đức tính gói gọn trong một câu nói tưởng chừng như rất đơn giản nhưng để thực hiện và thực hiện tốt lại đòi hỏi một sự nỗ lực không hề nhỏ đối với từng cán bộ, kiểm sát viên trong ngành. Có thể thấy các tiêu chí đặt ra đều tựu trung đều hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát đầy đủ nhất về phẩm chất đạo đức và tác phong của người cán bộ Kiểm sát nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy đó và bằng những việc làm thiết thực qua việc học tập và làm theo Bác đã có sự lan tỏa tích cực bằng những hành động và việc làm cụ thể như phong cách làm việc, ứng xử trong thi hành công vụ, ứng xử nơi công sở và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ Kiểm sát viên, góp phần nâng cao vai trò, nhiệm vụ của ngành tại địa phương.


Đồng chí Thiện kể mẫu chuyện về Bác

Có thể nói đạo đức nghề nghiệp của cán bộ Kiểm sát là những chuẩn mực xử sự của cán bộ Kiểm sát trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; trong nội bộ cơ quan. Vừa qua Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chính thức ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên gồm 10 điều quy định về việc Kiểm sát viên phải làm, không được làm, cách xưng hô, tác phong, thái độ và các biểu hiện khác mà Kiểm sát viên phải thực hiện, phải tuân thủ theo khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án. Theo đó, Người cán bộ Kiểm sát chỉ có thể thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định và nội quy, kỷ luật của cơ quan. Để làm được điều đó đòi hỏi người cán bộ Kiểm sát phải yêu ngành, yêu nghề và tâm huyết với công việc được giao. Trong cuộc sống dẫu khó khăn nhưng vẫn phải kiên cường vượt qua và xem đây là thử thách quyết tâm vượt qua cám dỗ để luôn vững vàng, phải có bản lĩnh và ý chí để bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, trong công việc phải luôn thận trọng.


Đồng chí Nữ báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo theo Bác hàng tháng, tại đơn vị qua các buổi sinh hoạt lệ mỗi đảng viên đều luân phiên sưu tầm và nghiên cứu kể lại một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng được các chuyên đề học tập theo từng quý. Qua đó, vận dụng linh hoạt vào đời sống thực tiễn của mỗi cá nhân theo từng vị trí việc làm cụ thể mỗi tháng lần lượt từng đảng viên đều báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác. Đáng chú ý là cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” mục tiêu của cuộc vận động này là xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát đại diện cho sự công bằng, có phẩm hạnh, có đạo đức và đặc biệt phải có đủ năng lực, trình dộ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác được giao.
Đến nay đã 60 năm trôi qua, lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, đã và đang sẽ mãi mãi là phương châm giáo dục, bồi dưỡng cán bộ Ngành kiểm sát nhân dân phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Nguồn tin: Viện KSND thành phố Trà Vinh