Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Xem xét, thẩm định tại chỗ được quy định tại Điều 101 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 là một trong những hoạt động quan trọng và không thể thiếu trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, đây cũng là một trong những hoạt động mang tính chất phối hợp giữa Tòa án và Viện Kiểm sát nhằm làm cho việc đánh giá, phân tích tài liệu, chứng cứ và giải quyết nội dung vụ án được nhanh chóng, toàn diện và khách quan, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đương sự.

Trong những năm gần đây, tranh chấp về quyền sử dụng (QSD) đất trên địa bàn thành phố Trà Vinh ngày càng có xu hướng gia tăng về số lượng, phức tạp về nội dung, tuy pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc Viện Kiểm sát phải tham gia tất cả các vụ việc dân sự khi Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, tuy nhiên, Lãnh đạo đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Trà Vinh luôn quán triệt, chỉ đạo Kiểm sát viên trong đơn vị xem công tác kiểm sát việc xem xét, thẩm định tại chỗ là hoạt động bổ trợ không thể thiếu trong nhiệm vụ kiểm sát giải quyết án. Do đó, đối với tất cả các vụ, việc dân sự có hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ, nhất là các vụ việc liên quan đến tranh chấp QSD đất thì Lãnh đạo luôn chỉ đạo Kiểm sát viên tham gia 100% theo thư mời phối hợp của Tòa án.

Để nâng cao chất lượng khi kiểm sát việc xem xét, thẩm định tại chỗ các vụ án liên quan đến tranh chấp QSD đất, Kiểm sát viên VKSND thành phố Trà Vinh luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Đi báo việc, về báo công”; trước khi đi thẩm định đều báo cáo với Lãnh đạo viện nắm sơ lược về quan hệ tranh chấp và diện tích và địa điểm đất tranh chấp, trường hợp Kiểm sát viên được phân công vụ việc bận tham gia phiên tòa thì Lãnh đạo Viện phân công Kiểm sát viên khác tham gia xem xét, thẩm định; khi trực tiếp đến nơi tranh chấp QSD đất Kiểm sát viên luôn chú trọng kiểm sát thành phần Hội đồng xem xét, thẩm định tại chỗ đầy đủ như trong thư mời mà Tòa án đã gửi trước đó, đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định tại Điều 101 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015; khi tiến hành kiểm sát quá trình xem xét, thẩm định, Kiểm sát viên luôn chủ động nhìn nhận thực trạng, kích thước, hình thể, công trình kiến trúc hoặc cây cối, tài sản khác tại nơi có đất đang tranh chấp; tận dụng việc chụp ảnh, ghi hình nơi tranh chấp đất để đính kèm hình ảnh, video khi làm Sơ đồ tư duy báo cáo án, việc này giúp cho Lãnh đạo Viện dễ dàng nắm được sát nội dung vụ việc để chỉ đạo, cho ý kiến, đường lối giải quyết khi Kiểm sát viên đề xuất; xuyên suốt quá trình đo đạc, thẩm định, Kiểm sát viên luôn kiểm sát kỹ việc khảo sát, đo đạc, lập biên bản diện tích đất tranh chấp của cơ quan chuyên môn và Tòa án, nếu phát hiện quá trình đo vẽ còn có thiếu sót thì chủ động trao đổi với Hội đồng xem xét, thẩm định để khảo sát, đo vẽ bổ sung, tránh trường hợp bỏ sót nội dung thẩm định dẫn đến phải tiến hành xem xét, thẩm định lại; ghi chép cụ thể các số liệu được thể hiện trong biên bản thẩm định để đối chiếu với số liệu mà đương sự cung cấp trong hồ sơ vụ việc hoặc số liệu mà cơ quan chuyên môn cung cấp cho Tòa án. Ngoài ra, tại buổi thẩm định Kiểm sát viên cũng chủ động nắm sơ bộ một số thông tin về hiện trạng sử dụng đất do ai đang quản lý, ai đang trực tiếp sử dụng, lịch sử,  nguồn gốc của diện tích đất đang tranh chấp… điều này cũng góp phần cho việc đánh giá bản chất, nội dung vụ án được khách quan, toàn diện, nhanh chóng hơn.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Duyên – Kiểm sát viên sơ cấp  thực hiện kiểm sát thành phần Hội đồng xem xét, thẩm định tại chỗ và xem sơ đồ thửa đất

Đ/c Phạm Thu Giang – Kiểm sát viên sơ cấp kiểm sát việc đo đạc diện tích đất tranh chấp

Dự kiến trong thời gian tới, quan hệ tranh chấp QSD đất sẽ còn tiếp tục gia tăng, vì vậy, Kiểm sát viên VKSND Thành phố Trà Vinh cũng sẽ không ngừng học hỏi, cập nhật thêm nhiều kiến thức, kỹ năng kiểm sát hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ để ngày càng phối hợp tốt hơn nữa với Tòa án cùng cấp khi giải quyết các vụ, việc dân sự./.

Tác giả bài viết: Thu Giang

Nguồn tin: VKSND TP. Trà Vinh