Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, trong ngày các 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã An Trường, An Trường A, Tân An, Tân Bình, Đức Mỹ, Huyền Hội, Bình Phú, Đại Phúc, Phương Thạnh, Đại Phước, Mỹ Cẩm, Nhị Long, Nhị Long Phú, thị trấn Càng Long trên địa bàn huyện Càng Long. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Cao Minh Dương – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

Tham gia với Đoàn Kiểm sát còn có các đồng chí đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Càng Long. Tại các buổi làm việc, sau khi Trưởng đoàn Kiểm sát công bố Quyết định, Kế hoạch Kiểm sát trực tiếp thì đại diện Uỷ ban nhân dân xã thị trấn Càng Long báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ, người được hoãn chấp hành án phạt tù và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Quan cảnh của phiên kiểm sát

Tiếp đó, Đoàn Kiểm sát tiến hành nghiên cứu tài liệu và hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự của đơn vị để nắm bắt về tình hình công tác thi hành án hình sự, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Một số hình ảnh của các cuộc kiểm sát:

Qua công tác kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long nhận thấy trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo của một số Ủy ban nhân dân các xã tồn tại một số vi phạm.

Đồng chí Cao Minh Dương – Phó Viện trưởng kết luận các cuộc kiểm sát tại các đơn vị, đồng chí Cao Minh Dương ghi nhận ưu điểm của Ủy ban nhân dân các xã, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu những đơn vị có vi phạm khắc phục ngay những hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa công tác thi hành án hình sự tại địa phương trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Thanh Toản

Nguồn tin: Viện KSND huyện Càng Long