Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Chương trình công tác năm 2024 của Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (Phòng 1), Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7), ngày 28/5/2024, Đoàn kiểm tra gồm 05 đồng chí do đồng chí Phạm Thanh Lân – Trưởng phòng 1 làm Phó trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực hình sự tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần.

Tiếp đoàn kiểm tra gồm có: đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng, đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng và các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần.

Qua kiểm tra thực tế sổ sách, hồ sơ tại đơn vị Đoàn nhận thấy khi thụ lý THQCT, KS việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ án hình sự, đơn vị có vào sổ thụ lý theo mẫu quy định, ghi chép đầy đủ; đối với các nguồn tin về tội phạm, vụ án hình sự đang tạm đình chỉ đơn vị có vào sổ đầy đủ để theo dõi; hồ sơ kiểm sát thể hiện đầy đủ các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Quy chế nghiệp vụ của ngành.

Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phối hợp tốt với Cơ quan điều tra và Tòa án cùng cấp để thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, không để xảy ra trường hợp nào oan sai, bỏ lọt tội phạm hay Tòa án tuyên không phạm tội, không có trường hợp án bị hủy để điều tra lại. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiết sót trong khâu công tác để đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nghiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần, đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng, đã phát biểu nghiêm túc tiếp thu những góp ý, trao đổi, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra, trên cơ sở đó sẽ tập trung chỉ đạo đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy những mặt tích cực, đồng thời có biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót, nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự.

Qua ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn kiểm ra và ý kiến của đơn vị được kiểm tra, Đoàn sẽ tập hợp, báo cáo để Trưởng đoàn xem xét ban hành Kết luận gửi đến đơn vị. Ngày 12/6/2024 Đoàn kiểm tra đã ban hành kết luận số 279/KL-VKS, gửi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần yêu cầu đơn vị quán triệt thực hiện khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tiếp tục phát huy những mặt đã làm tốt, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra và có báo cáo kết quả về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1