06:09 ICT Thứ tư, 29/09/2021
Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Website liên kết

VKSNDTC
Truyền hình kiểm sát
Báo bảo vệ pháp luật
Cổng thông tin Chính phủ
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tạp chí kiểm sát
Bộ Tư pháp
Bộ ngoại giao

Chuyên mục

Trang chủ » Tin tức » Công tác xây dựng ngành

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

“Cái tâm của người làm công tác Tổ chức cán bộ”

Thứ tư - 22/04/2015 08:10
Nói đến xây dựng Đảng là then chốt thì công tác Tổ chức cán bộ là “then chốt” của “then chốt”, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề.
Xây dựng Đảng là xây dựng về Tổ chức và xây dựng về con người. Nói đến Tổ chức là nói đến nguyên tắc tổ chức, biên chế, lề lối làm việc. Ai cũng có thể hiểu được đó là công việc quy hoạch, đào tạo, điều động, thực hiện các chính sách cán bộ như xét nâng lương thường xuyên, bổ nhiệm, miễn nhiệm…
Thực hiện Hướng dẫn 02/HD-VKSTC-V9 ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát Nhân dân tối cao về hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2015, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về công tác tổ chức cán bộ năm 2015 là “kịp thời thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát Nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát Nhân dân năm 2014”.
Ngay từ đầu năm 2015, phòng đã tiến hành rà soát, đề xuất mô hình, tổ chức, bộ máy làm việc của Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện để báo cáo Viện kiểm sát Nhân dân tối cao về mô hình tổ chức, cơ cấu, số lượng và tên gọi các phòng, đề nghị thành lập phòng mới. Gắn công tác luân chuyển cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trên tinh thần đổi mới công tác cán bộ theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa cán bộ; chú trọng luân chuyển, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người…
Thật vậy có làm mới biết, công tác Tổ chức cán bộ đòi hỏi người cán bộ làm công tác tổ chức phải thận trọng, kỹ lưỡng. Mọi việc đều phải làm theo quy trình, hướng dẫn. Cụ thể như việc xét nâng lương thường xuyên, lương trước hạn hàng năm hay nói ví von là “đến hẹn lại lên”. Thoáng nghe qua cứ nghĩ đây là công việc thường xuyên tuy nhiên người cán bộ làm công tác tổ chức phải hết sức tỉ mỉ qua các bước như tiến hành rà soát, lập danh sách những công chức có đủ tiêu chuẩn, quy định nâng lương thường xuyên và lương trước hạn, tỷ lệ cho phép. Kịp thời phát hiện những đồng chí nào đủ điều kiện xét lương trước hạn nhưng không làm đề nghị hưởng thì yêu cầu bổ sung ngay để Hội đồng xét lương xem xét. Bên cạnh với việc xét nâng lương là công việc bổ nhiệm, miễn nhiệm.
Vừa qua trong năm 2014 Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm chức vụ, chức danh Viện trưởng huyện 01 đồng chí, Phó Viện trưởng huyện 03 đồng chí, Kiểm sát viên trung cấp 05 đồng chí, Kiểm sát viên sơ cấp 09 đồng chí, bổ nhiệm lại chức vụ, chức danh: Viện trưởng huyện 01 đồng chí, Kiểm sát viên trung cấp 02 đồng chí, kiểm sát viên sơ cấp 04 đồng chí. Đây là công tác đối với con người nên rất hệ trọng và nhạy cảm, đòi hỏi người làm công tác tổ chức phải có cái “tâm” hay nói cách khác là “đạo đức nghề nghiệp” nhằm phát huy tinh thần chủ động, tổ chức công việc thật tốt theo hướng đổi mới, khoa học, phân công tỉ mỉ chặt chẽ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng TCCB công bố Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp


Đồng chí Phan Hoàng Hải Viện trưởng trao Quyết định bổ nhiệm KSV trung cấp cho 03 đồng chí
Cán bộ làm công tác tổ chức cần nắm được nguyên tắc, quy chế, quy trình, chế độ làm việc thận trọng, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết chuyên môn, phẩm chất đạo đức lối sống, thực sự trong sáng, tinh thần gương mẫu trong việc tham mưu. Tinh thần kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng ý kiến tập thể, biết lắng nghe, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khoan dung là đức tính rất cần phải có của người làm nghề tổ chức cán bộ, phải biết đặt mình vào hoàn cảnh, trước hết phải tự hiểu mình, thường xuyên tự nghiêm khắc, tự kiểm điểm và tự đánh giá bản thân và quan trọng hơn là phải tự sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

Đồng chí Nguyễn Văn Lâu Phó Viện trưởng trao Quyết định bổ nhiệm KSV sơ cấp cho 06 đồng chí
Vì vậy, từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và sứ mệnh của người làm công tác tổ chức là vô cùng to lớn. Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức đều cần có một cái tâm thật sự trong sáng nhằm giải quyết công việc, nhiệm vụ. Bởi lẽ, vinh dự và trách nhiệm của người làm công tác tổ chức càng cao thì đạo đức của họ càng phải đúng đắn và mẫu mực. Xác định vị trí việc làm nhằm làm cơ sở cho công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ một cách hiệu quả, chất lượng. Để làm được như vậy việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm là nỗ lực hành động vì chân lý. Trong giai đoạn hiện nay, sống trung thực, trách nhiệm giúp chúng ta không những giữ vững nhân cách sống mà còn góp phần làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội để có thêm được niềm tin của mọi người.

Tác giả bài viết: Mỹ Phượng (Phòng 9 VKS tỉnh Trà Vinh)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Diễn đàn TKTP và CNTT

Diễn đàn TKTP và CNTT

Hộp thư khiếu nại tố cáo

Hộp thư khiếu nại tố cáo

Ảnh hoạt động