12:09 ICT Thứ bảy, 23/10/2021
Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Website liên kết

VKSNDTC
Truyền hình kiểm sát
Báo bảo vệ pháp luật
Cổng thông tin Chính phủ
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tạp chí kiểm sát
Bộ Tư pháp
Bộ ngoại giao

Chuyên mục

Trang chủ » Tin tức » Hoạt động của ngành

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của đồng chí Trần Thị Huyền Trân

Thứ sáu - 06/05/2016 08:01
Qua quá trình hiệp thương đến nay đồng chí Trần Thị Huyền Trân-Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, đã được chọn là ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Trà Vinh.
Ban biên tập xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Trần Thị Huyền Trân đến độc giả của Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
                                                                                       Mẫu số 3/BCĐBQH

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV


1. Họ và tên thường dùng: (*) TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN
2. Họ và tên khai sinh: (*) TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN
3. Các bí danh/tên gọi khác:
...........................................................................................................
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1968                5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: (*) Xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
7. Nơi đăng ký thường trú:  (*) 20/7, Phú Hòa (nay là Trương Văn Kỉnh), khóm 1, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 Nơi ở hiện nay: (*) 20/7, Trương Văn Kỉnh, khóm 1, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
8. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: (*) 334810514
    Ngày cấp: 10/3/2010                          Nơi cấp: Công an tỉnh Trà Vinh
9. Dân tộc: (*) Kinh                               10. Tôn giáo: (*) Không
11. Trình độ hiện nay: (*) 
   - Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế học; Đại học Luật
   - Học vị:........................................ Học hàm: ....................................................        
   - Lý luận chính trị: Cao cấp
   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B
12. Nghề nghiệp hiện nay: (*) Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Viện trưởng
14. Nơi làm việc: (*) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh
15. Ngày vào Đảng: (**) 23/8/1993; Số thẻ đảng viên: 63.012022
- Ngày chính thức: 23/8/1994
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)............................................................................
Lý do ra khỏi Đảng:..........................................................................................
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh; Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
17. Tình trạng sức khoẻ: (**) Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (**) Kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế năm 2006, Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012, 2014, 2015 và nhiều Bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (**) Không bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): ...........................................................
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có) ………..……nhiệm kỳ  ............... 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?
Từ tháng 8/1991
đến tháng 8/1998
Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Từ tháng 9/1998
đến tháng 8/2002
Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy cơ sở VKSND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2000 -2003
Từ tháng 9/2002
đến tháng  5/2003
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh. Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2002 -2005.
Từ tháng 6/2003
đến tháng  01/2004
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát ND thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh.
Từ tháng 02/2004
đến tháng 10/2007
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Bí thư Chi bộ VKSND thị xã Trà Vinh từ tháng 8/ 2005 - 10/2007.
Từ 15/10/2007
đến tháng 4/2008
Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và Khiếu tố Viện KSND tỉnh Trà Vinh
Từ tháng 5/2008
đến tháng 12/2009
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Trà Vinh. Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở VKSND tỉnh Trà Vinh từ tháng 7/2008; Ủy viên Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Trà Vinh tháng 10/2008; Ủy viên UB Kiểm sát từ 01/2009.
Từ tháng 01/2010
đến tháng 12/2014
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Ủy viên BCH Đảng bộ TP Trà Vinh; Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát ND TP Trà Vinh nhiệm kỳ 2010-2015.
Từ 15/12/2014
đến nay
Phó Viện trưởng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh
                                                             
                                                                     Trà Vinh, ngày 07 tháng 3  năm 2016

                                                                       Ký tên
                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                             TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
                                                                                                                                                                                                             
Tôi rất vinh dự được Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XIV, tôi sẽ cố gắng phấn đấu hết sức mình để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân với chương trình hành động cụ thể như sau:
1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, tích cực thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương; báo cáo đầy đủ với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội.
2. Tập trung công sức, trí tuệ, đề cao trách nhiệm tham gia công tác lập pháp: Từ thực tiễn cuộc sống và trong quá trình vận dụng thi hành pháp luật, sự hiểu biết về pháp luật, lắng nghe những quan điểm khác nhau, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá các dự luật để tham gia thảo luận biểu quyết có chất lượng và để luật ban hành đi vào cuộc sống, đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.
3. Đối với công tác giám sát: Tập trung giám sát những vấn đề bức xúc của cử tri hiện nay như việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, quan tâm giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo việc công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính và đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm minh.
4. Kiến nghị xây dựng các cơ chế, chính sách, tích cực hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn mới; tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Phối hợp cùng các ngành chức năng tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện đầy đủ các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo, xã nghèo, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc Khơ-me.
5. Là nữ ứng cử viên công tác trong ngành pháp luật tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách đối với phụ nữ để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới, tham gia xây dựng các dự án luật bảo vệ quyền lợi trẻ em. Cùng các ngành chức năng chăm sóc phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, xứng đáng với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
Dù có trúng cử Đại biểu Quốc hội hay không tôi vẫn nỗ lực phấn đấu để làm tròn trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhân dân; rất mong quý cử tri luôn luôn tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Tác giả bài viết: Ban Biên Tập

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Diễn đàn TKTP và CNTT

Diễn đàn TKTP và CNTT

Hộp thư khiếu nại tố cáo

Hộp thư khiếu nại tố cáo

Ảnh hoạt động