10:30 ICT Thứ hai, 25/10/2021
Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Website liên kết

VKSNDTC
Truyền hình kiểm sát
Báo bảo vệ pháp luật
Cổng thông tin Chính phủ
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tạp chí kiểm sát
Bộ Tư pháp
Bộ ngoại giao

Chuyên mục

Trang chủ » Tin tức » Hoạt động của ngành

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

VKSND tỉnh Trà Vinh kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác 06 tháng đầu năm 2020 tại VKSND huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải

Thứ hai - 01/06/2020 14:38
Thực hiện theo Quyết định số: 130/QĐ-VKS và Kế hoạch số: 131/KH-VKS ngày 19/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh, ngày 27/5/2020, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại VKSND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Toàn cảnh buổi kiểm tra
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Phan Hoàng Hải –Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh (Trưởng đoàn) cùng các đồng chí Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Phòng 1 và Phòng 9 thuộc VKSND tỉnh Trà Vinh. Về phía VKSND huyện Trà Cú gồm có: Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị.
Đi vào nội dung, đồng chí Phan Hoàng Hải nêu lên mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc kiểm tra là kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nghiệp vụ theo Kế hoạch Công tác kiểm sát năm 2020 của VKSND tỉnh Trà Vinh gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; kiểm tra công tác xây dựng Ngành và một số công tác khác.
Tiếp sau đó, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu thay mặt đơn vị thông qua Báo cáo việc thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng năm 2020 cho Đoàn kiểm tra nắm: Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện Chỉ thị của VKSNDTC và Kế hoạch của VKSND tỉnh Trà Vinh, VKSND huyện Trà Cú nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị sát với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó chú trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời tập trung vào khâu đột phá trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị không có trường hợp nào để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm, không có trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, đã tổ chức 01phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm và chọn được 02 vụ án trọng điểm góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm sát nhằm phát hiện các vi phạm tại các cơ quan tư pháp để kịp thời kiến nghị, kháng nghị. Các công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam được đảm bảo. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện tốt. Qua báo cáo về công tác nghiệp vụ, lãnh đạo đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế là để xảy ra 01 vụ án bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại và 01 vụ án bị Tòa án cũng cấp trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong đó có lỗi của Kiểm sát viên. Về công tác xây dựng ngành, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm theo dõi để quản lý, chỉ đạo điều hành các công tác của cơ quan; các công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thông tin báo cáo, thống kê, lưu trữ,… được thực hiện tốt, đảm bảo chỉ tiêu và yêu cầu của cấp trên.

Đ/c Huỳnh Văn Thiệu thông qua báo cáo Đoàn kiểm tra
Sau khi đồng chí Huỳnh Văn Thiệu thông qua báo cáo, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách và tài liệu. Nhìn chung, hầu hết các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đều đánh giá cáo kết quả công tác của đơn vị, đồng thời cũng thẳng thắn nhận xét, góp ý những hạn chế thiếu sót của đơn vị, đề nghị đơn vị tiếp tục pháp huy, thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng, Trưởng đoàn phát biểu ý kiến kết luận: Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể đơn vị VKSND huyện Trà Cú trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, bước đầu đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đồng thời, đồng chí Phan Hoàng Hải cũng đề nghị đơn vị cũng phải chú ý một số vấn đề như: Chú trọng việc giải quyết án bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại và án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung đúng theo quy định của pháp luật; tăng cường thỉnh thị và trao đổi, đề xuất với VKSND tỉnh Trà Vinh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; tiếp tục thực hiện tốt các công tác khác trong thời gian tới,…
Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Hoàng Hải. Đơn vị VKSND huyện Trà Cú luôn mong rằng trong thời gian tới Lãnh đạo cấp trên và các Phòng nghiệp vụ Viện tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đơn vị nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa để đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng mong rằng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu khắc phục thiếu sót, phát huy những ưu điểm để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra của năm 2020.

Ngày 28/5/2020, Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2020 tại VKSND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh:
Thành phần đoàn kiểm tra nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh gồm có: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn và các đồng chí trưởng, phó phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh. Tiếp đoàn gồm đồng chí Viện trưởng, các Phó Viện trưởng phụ trách và tất cả Kiểm sát viên trong đơn vị.

Đ/c Tăng Phước Tới - Thông qua báo cáo công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2020
Trong 06 tháng đầu năm 2020, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra. Theo Kế hoạch năm 2020, đơn vị quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đồng bộ các khâu công tác, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc Hội. Kết quả cụ thể: Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thụ lý 25 tin, đã giải quyết 19 tin, đạt tỷ lệ 76% so với tổng số tin thụ lý; Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự thụ lý 19 vụ/ 24 bị can, đã giải quyết 11 vụ/ 13 bị can, đạt tỷ lệ 57,9% so với án thụ lý; đã truy tố chuyển tòa án 06 vụ/ 09 bị can, đạt tỷ lệ 75% so với án thụ lý; Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự thụ lý 09 vụ/ 18 bị cáo, đã xét xử 07 vụ/ 14 bị cáo, đạt tỷ lệ 77,8% so với án thụ lý. Về công tác kiểm sát án dân sự, hành chính, lao động..đã kiểm sát 100% số án thụ lý và bản án, quyết định của Tòa án, tiếp tục nâng cao công tác kiểm sát kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án để ban hành kiến nghị, kháng nghị; Về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
Sau khi nghe đồng chí Tăng Phước Tới - Viện trưởng Viện KSND huyện Duyên Hải trình bày báo cáo Công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách từng khâu công tác nghiệp vụ của đơn vị.
Kết thúc cuộc kiểm tra, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh kết luận: Công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm, đơn vị Viện KSND huyện Duyên Hải thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch của Viện kiểm sát tỉnh. Trong 06 tháng còn lại, đơn vị cần tập trung phấn đấu để hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Phát biểu ý kiến chỉ đạo
Thay mặt đơn vị, Đồng chí Tăng Phước Tới - Viện trưởng đã cảm ơn và chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ để từ đó đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra trong 06 tháng cuối năm./.

Tác giả bài viết: Minh Quân, Minh Phụng

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải Trà Cú, Huyện Duyên Hải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Diễn đàn TKTP và CNTT

Diễn đàn TKTP và CNTT

Hộp thư khiếu nại tố cáo

Hộp thư khiếu nại tố cáo

Ảnh hoạt động