05:10 ICT Thứ tư, 29/09/2021
Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Website liên kết

VKSNDTC
Truyền hình kiểm sát
Báo bảo vệ pháp luật
Cổng thông tin Chính phủ
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tạp chí kiểm sát
Bộ Tư pháp
Bộ ngoại giao

Chuyên mục

Trang chủ » Tin tức » Hoạt động của ngành

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

Viện kiểm sát nhân dân các huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Châu Thành, Càng Long, thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh triển khai kế hoạch công tác năm 2019

Thứ hai - 21/01/2019 16:07
VKSND thị xã Duyên Hải: Ngày 18/01/2019, VKSND thị xã Duyên Hải tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019; đồng chí Dương Tấn Kiệp, Viện trưởng VKSND thị xã Duyên Hải chủ trì hội nghị; đến dự có đồng chí: Phan Hoàng Hải, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh; các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Đồng chí Dương Tấn kiệp - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải phát biểu khai mạc Hội nghị.
Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Tấn Kiệp quán triệt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã trình bày tóm tắt kết quả công tác của đơn vị trong năm 2018;đ/c Đỗ Thị Thùy Trang, Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch công tác của đơn vị năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã trình bày tóm tắt kết quả công tác của đơn vị trong năm 2018

Đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang, Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã trình bày dự thảo Kế hoạch công tác của đơn vị năm 2019
Theo kế hoạch công tác năm 2019, đơn vị quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đồng bộ các khâu công tác, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung như: 
Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và của Ngành, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị trong năm 2019 là: “Tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án để kịp thời kiến nghị, kháng nghị”. Bên cạnh đó, dự thảo kế hoạch công tác cũng đã xác định rõ nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu nghiệp vụ cần phải thực hiện và đặc biệt là đã đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng toàn diện các khâu công tác; khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2018; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe ý kiến tham luận của phó viện trưởng, kiểm sát viên, kiểm tra viên trong đơn vị phát biểu tham luận. Các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với dự thảo kế hoạch công tác đồng thời các đại biểu cũng đưa ra ý kiến làm rõ hơn các nhiệm vụ, mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

Đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư BCS Đảng -  Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị với chất lượng cao; đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Dương Tấn Kiệp chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của các phòng chức năng nghiệp vụ và đặc biệt là của Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh. Đơn vị sẽ  cố gắn hoàn thành kế hoạch công tác kiểm sát và các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra trong năm 2019./.

VKSND huyện Tiểu Cần: Ngày 21/01/2019, VKSND huyện Tiểu Cần tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của đơn vị. 
Dự Hội nghị có đ/c Trần Thị Huyền Trân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh; đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiểu Cần; đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Tòa án, Chi cục THADS huyện và các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.
Tại hội nghị đ/c Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng quán triệt Chỉ thị của VKSND tối cao và kế hoạch của VKSND tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm sát năm 2019, tiếp theo đó đồng chí Võ Văn Tư - Phó Viện trưởng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác của đơn vị trong năm 2018 và dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019.
Nhìn chung năm 2018, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt và vượt hầu hết tất cả chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra. Theo Kế hoạch năm 2019, đơn vị quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng đồng bộ các khâu công tác, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và xác định khâu đột phá trong năm nay là “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động”
Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự đoàn kết, nổ lực phấn đấu của tập thể đơn vị về những thành tích đã đạt được năm 2018,đồng thời quán triệt tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Thị Huyền Trần biểu dương tinh thần trách nhiệm và thành tích của tập thể đơn vị. Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu trong năm 2019, đồng chí chỉ đạo Viện trưởng đơn vị phải tăng cường trách nhiệm hơn nữa, phân công, bố trí công việc phù hợp, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; quán triệt tốt các chỉ thị, quy chế của VKSND tối cao trong thực hiện công tác kiểm sát; xem công tác kháng nghị phúc thẩm là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm để thực hiện khâu công tác đột phá của đơn vị; tăng cường sự đoàn kết để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị và hứa trong năm 2019 sẽ tăng cường trách nhiệm hơn nữa, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện, tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

VKSND huyện Duyên Hải: Vào ngày 18/01/2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, đồng chí Tăng Phước Tới, Viện trưởng VKSND huyện Duyên Hải chủ trì hội nghịĐến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban cán sự đảng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.
Đồng chí Hà Văn Phúc - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018 và Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2019.
Đồng chí Lý Phước Bền - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, trình bày tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2018 và dự thảo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019.
Trong phần thảo luận, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Kiểm sát viên trong đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Phan Hoàng Hải đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2018. Trong năm 2019, đơn vị cần đề ra nhiều giải pháp để chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, thực hiện tốt công tác đột phá mà đơn vị đã chọn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với phương châm:“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 Đồng chí Tăng Phước Tới tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh, ý kiến đóng góp của tập thể để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, để từ đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như kế hoạch thi đua, khen thưởng đã đăng ký./.

Viện KSND huyện Châu Thành: Ngày 22/01/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019.
Đến dự hội nghị có đ/c Trần Thị Huyền Trân –Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh, các đ/c lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; đ/c Nguyễn Văn Dũng Phó Bí thư Huyện ủy - chủ tịch UBND huyện, đ/c Đổ Minh Tiến phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các ngành Công an, Toà án, Tư pháp, Thanh Tra – Kiểm tra, ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành, lãnh đạo và Kiểm sát viên Viện kiểm sát ND huyện Châu Thành cùng dự hội nghị.
Đ/c Diệp Quang Đô – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành chủ trì hội nghị.

    Đồng chí Cao Minh Dương – Kiểm sát viên sơ cấp trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2018;
   Tại hội nghị có 10 ý kiến phát biểu thống nhất cao dự thảo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện KSND huyện Châu Thành; lãnh đạo phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính đã tập trung đi sâu vào công tác phối hợp để trong năm 2019 hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra và khắc phục hạn chế, thiếu sót trong năm 2018.
Ý kiến  phát biểu của đ/c Nguyễn Văn Dũng chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành có nhiều nổ lực, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan đặc biệt là với các cơ quan chuyên môn  thuộc Ủy ban nhân dân huyện góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị địa phương trên địa bàn huyện Châu thành. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành cần quán triệt tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, phát huy những kết quả đạt được và hoàn thành tốt hơn trong năm 2019.  
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành năm 2018 như xử lý nhiều vụ án đạt yêu cầu. Năm 2019 đơn vị đã chọn công tác đột phá năm 2019 là nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động,...  Để thực hiện tốt công tác đột phá đơn vị cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa, phân công, bố trí công việc phù hợp, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; quán triệt tốt các chỉ thị, quy chế của VKSND tối cao trong thực hiện công tác kiểm sát; xem công tác kháng nghị phúc thẩm là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm; đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa các ưu điểm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành đã đề ra. 
   Kết thúc hội nghị đồng chí Diệp Quang Đô đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và ý kiến đóng góp của tập thể, các ban ngành huyện để làm cơ sở cho hoạt động kiểm sát năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

VKSDN huyện Càng Long: Ngày 23/01/2019 VKSND huyện Càng Long triển khai kế hoạch công tác năm 2019, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Huyền Trân - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quốc Tổng - Trưởng phòng 7, tham dự hội nghị còn có toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long.
   Tại hội nghị đồng chí Huỳnh Thanh Huấn - P.Viện trưởng đã quán triệt Chỉ thị của VKSND tối cao và kế hoạch của VKSND tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm sát năm 2019, tiếp theo đó đồng chí Nguyễn Văn Thương - Phó Viện trưởng thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác của đơn vị trong năm 2018 và thông qua tóm tắt các nội dung Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND huyện Càng Long, hội nghị đã tiến hành thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Cho ý kiến về từng chỉ tiêu nghiệp vụ trong các khâu công tác và giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đó, nhất là đối với những chỉ tiêu nghiệp vụ còn có hạn chế năm 2018; những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Kế hoạch và đề xuất của cá nhân đối với đơn vị và Viện kiểm sát tỉnh; việc phân công thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức,… Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biều của các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị,  các ý kiến phát biểu đều tập trung đi sâu phân tích, đánh giá các chỉ tiêu công tác của đơn vị đã đạt được năm 2018, biện pháp thực hiện năm 2019, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác như giải pháp để kiểm sát việc giải án dân sự, tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị hạn chế thấp nhất những vụ, việc hủy sửa do lỗi của VKS, biện pháp để xác định và thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm, đồng thời, các ý kiến cũng đưa ra những khó khăn vướng mắc khi thực hiện từng nhiệm vụ.
Trong năm 2019, viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng các khâu công tác, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tránh và hạn chế thấp nhất việc án dân sự bị hủy, sửa; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị …đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và xác định khâu đột phá trong công tác kiểm sát năm 2019 là: “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động”.
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Thị Huyền Trần biểu dương tinh thần trách nhiệm và thành tích của tập thể đơn vị. Đồng thời đánh giá cao những kết quả công tác mà VKSND huyện Càng Long đã đạt được trong năm 2018, bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế và định hướng cho đơn vị để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm đạt được những thành tích cao hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2019. Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu trong năm 2019, đồng chí chỉ đạo Viện trưởng đơn vị phải tăng cường trách nhiệm hơn nữa, phân công, bố trí công việc phù hợp, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; quán triệt tốt các chỉ thị, quy chế của VKSND tối cao trong thực hiện công tác kiểm sát; xem công tác kháng nghị phúc thẩm là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm để thực hiện khâu công tác đột phá của đơn vị; tăng cường sự đoàn kết để thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành.
   Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Thương- P. Viện trưởng huyện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và quyết tâm cùng tập thể đơn vị đoàn kết, chung sức phấn đấu đạt thành tích cao và danh hiệu thi đua theo kế hoạch trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Viện KSND thành phố Trà Vinh: Vào ngày 18/1/2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Viện trưởng chủ trì Hội nghị. Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Bình thông qua Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 12/KH-VKS-VP của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về Công tác kiểm sát năm 2019, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Phó Viện trưởng tóm tắt kết quả công tác năm 2019 và dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát 2019.
Theo Kế hoạch năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh quyết tâm hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành với phương châm "Đoàn kết, đổi mới-trách nhiệm, kỷ cương-thực chất, hiệu quả” đơn vị tiếp tục chọn công tác đột phá là nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động,bên cạnh đó Kiểm sát viên đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là chất lượng tranh tụng của Kiểm sát tại phiên tòa, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Chú trọng việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu nhằm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra… nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra.
Theo đó, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu, chủ động yêu cầu áp dụng các biện pháp tố tụng, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt giữa các cơ quan tố tụng như Cơ quan điều tra, Tòa án, thi hành án và các cơ quan hữu quan nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác Kiểm sát và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.
 

Tác giả bài viết: Mỹ Phượng - VKSND TP. Trà Vinh; Văn Tính - VKSND huyện Càng Long; Thanh Tâm - VKSND huyện Châu Thành; Lê Anh Khoa- VKSND TX- Duyên Hải; Đoàn Văn Thắng - VKSND huyện Tiểu Cần; Huỳnh Minh Phụng - VKSND huyện Duyên Hải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Diễn đàn TKTP và CNTT

Diễn đàn TKTP và CNTT

Hộp thư khiếu nại tố cáo

Hộp thư khiếu nại tố cáo

Ảnh hoạt động