Phối hợp công tác tuyên truyền pháp luật

Thực hiện theo kế hoạch số 02 ngày 23/11/2016 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Duyên Hải .
Vào ngày 05 đến ngày 08/12/2016 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải, thực hiện theo kế hoạch số 02 ngày 23/11/2016  của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Duyên Hải. Đồng chí Phạm Hải Âu – phó Viện trưởng – Báo cáo viên đảm trách chuyên đề tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Bộ luật Tố Tụng Dân sự năm 2015 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại các xã Hiệp Thạnh; Long Toàn; Dân Thành; Phường 1; Phường 2; Long Hữu và xã Trường Long Hòa.

Đồng chí Phạm Hải Âu- Phó viện trưởng đang tuyên truyền pháp luật.
Qua các buổi tuyên truyền nhằm đưa các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của Bộ Luật, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Bộ luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Đồng thời giúp cho người dân hiểu biết sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân nói chung và trong Tố tụng dân sự nói riêng.


Quang cảnh những người tham dự các buổi tuyên truyền pháp luật
Kết thúc các buổi tuyên truyền tại các xã, phường cho thấy cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã thể hiện tinh thần tiếp thu tốt nội dung của Bộ Luật Tố tụng dân sự. Mặt khác cho thấy báo cáo viên đã chủ động bám sát vào kế hoạch và chuẩn bị nội dung tuyền truyền đảm bảo ngắn gọn và xúc tích, dễ hiểu làm cho những người tham dự các buổi tuyên truyền phấn khởi khi kết thúc các buổi tuyên truyền.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Sĩ – VKS thị xã Duyên Hải