Hướng dẫn viết tin cho trang thông tin điện tử

Nhằm nâng cao chất lượng tin bài gởi về Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ban biên tập xin giới thiệu ngắn gọn cách viết tin trong cuốn Tài liệu tập huấn nghiệp vụ báo chí và công tác thông tin tuyên truyền do Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao biên soạn (Ban biên tập Tạp chí kiểm sát, nhà báo Trần Đình Thảo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Anh), để các cộng tác viên tham khảo. Để tải về, các cộng tác viên vào mục "Thư viện Download" hoặc địa chỉ http://vienkiemsattv.gov.vn/vi/download/Huong-dan-viet-tin-bai/Huong-dan-viet-tin-cho-trang-thong-tin-dien-tu/