Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức Viện KSND tỉnh Trà Vinh năm 2018

.

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức cán bộ