Thông báo tuyển dụng bổ sung

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức đối với sinh viên khóa I, II Đại học kiểm sát Hà Nội

.

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức cán bộ