Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 30/6/2014 Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tham gia chương trình hiến máu nhân đạo tại trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh.
Nhận thấy ý nghĩa của câu nói: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và tầm quan trọng của chương trình hiến máu nhân đạo, Chi đoàn VKSND tỉnh Trà Vinh đã tích cực hưởng ứng chương trình hiến máu tự nguyện lần này. Ngày 28/6/2014, Chi đoàn đã tổ chức cuộc họp nhằm chọn ra những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho Chi đoàn tham gia đợt hiến máu.
Đợt này gồm có 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Võ Phương Thảo, Nguyễn Thị Kiều Trang.
Một số hình ảnh trong buổi hiến máu:

Tác giả bài viết: Hoàng Trung