Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2014, ngay từ đầu năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã hạ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xác định khâu kiểm sát việc giải quyết án dân sự là một trong những khâu công tác đột phá.
Chính vì vậy VKS tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác này, một trong những biện pháp đó là phối hợp với Tòa án mở các phiên tòa rút kinh nghiện đối với kiểm sát viên tham gia phiên Tòa. Chủ trương, biện pháp đó đã được toàn ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh đồng tình và thống nhất thực hiện.

Kiểm sát viên Huỳnh Đoàn Tố Quyên tham gia xét xử tại phiên tòa rút kinh nghiệm
Nội dung của Phiên tòa rút kinh nghiệm là qua các phiên Tòa nhằm kiểm tra và nâng cao kỹ năng của kiểm sát viên, như:  kiểm sát việc tuân theo pháp luật của HĐXX, tham gia xét hỏi, kỹ năng (ghi chép ) bút ký, kỹ năng xây dựng bài phát biểu ở phiên tòa sơ thẩm và kỹ năng đánh giá chứng cứ, đưa ra quan điểm giải quyết vụ án ở phiên tòa phúc thẩm. Tính đến nay VKS 02 cấp tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Tòa án tổ chức rút kinh nghiệm được 16 phiên Tòa sơ thẩm, 02 phiên Tòa phúc thẩm, đạt 75% chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra.
Nhìn chung, các KSV tham gia phiên tòa đều thể hiện được tác phong chững chạc, tư tưởng vững vàng, phát biểu quan điểm rõ ràng, mạch lạc, thể hiện tốt vai trò, bản lĩnh của KSV trong thực hiện chức năng kiểm sát xét xử tại phiên tòa dân sự theo qui định của pháp luật tố tụng dân sự và Quy chế nghiệp vụ của ngành.
Lãnh đạo, kiểm sát viên tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm
Tuy nhiên qua các phiên tòa (chủ yếu là phiên tòa sơ thẩm) có một số ít KSV  chưa đầu tư nghiên cứu sâu nên chưa phát hiện kịp thời các vi phạm về tố tụng của thẩm phán nhất là về quá trình thu thập chứng cứ, chưa nắm chắc về nội dung yêu cầu vụ kiện, nên dẫn đến hạn chế khi tham gia hỏi, hỏi còn lòng vòng trùng lắp với HĐXX, khi phát biểu chỉ nêu chung chung về chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán, HĐXX, người tham gia tố tụng nên không phát hiện được những vi phạm tố tụng, nội dung giải quyết vụ án của HĐXX để kiến nghị, kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm xét xử lại, do đó khi cấp phúc thẩm thụ lý theo đơn kháng cáo kết quả xét xử phải cải sửa và hủy án sơ thẩm nhiều mà cấp sơ thẩm đã vi phạm về quá trình thu thập chứng cứ dẫn đến giải quyết vụ án không khách quan nhưng cấp phúc thẩm không thể khắc phục. Những hạn chế yếu kém đó đã được nêu rõ và đã có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
Lãnh đạo, kiểm sát viên, hội đồng xét xử họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa
Bên cạnh việc phối hợp tổ chức các phiên Tòa rút kinh nghiệm, các đơn vị Phòng nghiệp vụ còn tham mưu cho Lãnh đạo Viện mở Hội nghị tổ chức tập huấn trong toàn tỉnh Trà Vinh về nghiệp vụ, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho  kiểm sát viên và công chức làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự và khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém còn vướng phải trong thời gian qua.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát giải quyết án dân sự qua phiên Tòa rút kinh nghiệm không những đã đạt được mục tiêu đề ra mà còn góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm sát của toàn ngành kiểm sát tỉnh Trà Vinh năm 2014.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tùng (phòng 5 VKS tỉnh Trà Vinh)