Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trong hai ngày 05 và 06/5/2015 Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Trà vinh đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quang cảnh Đại hội
Có 40 đảng viên, đều là Đảng viên chính thức, tham dự Đại hội.

Buổi chiều ngày 05/6/2015, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị.
Tại phiên chính thức, đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Lớn- Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Trà Vinh và đồng chí Huỳnh Công Bảnh- Phó ban tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Trà Vinh.


Đại hội biểu quyết
Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 – 2015; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đồng chí Lê Trai
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VKSND tỉnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm thực hiện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ VKSND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công tácxây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, phấn đấu hàng năm đều đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015- 2020 với 100% đại biểu tán thành.


Đoàn chủ tịch
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Lớn, Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ VKSND tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong thời gian qua, chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, đồng thời động viên tập thể Đảng bộ cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Nguyễn Minh Lớn phát biểu tại Đại hội
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành họp phiên đầu tiên, đã bầu đồng chí Lê Trai tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thanh được bầu giữ chức Phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.


Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

Đại biểu dự Đại hội cấp trên

Đại hội đã thành công tốt dẹp, kết thúc trong ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tác giả bài viết: Hương Thủy