Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Sáng ngày 11/9/2015, Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần phối hợp Mặt trận tổ quốc huyện Tiểu Cần,tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sựtại cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần.
Thành phần đoàn kiểm sát trực tiếp gồm: Đại diện Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần:đồng chí Võ Văn Tư- phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Tiểu Cần:đồng chí Lê Văn Mười- phó Chủ tịch.
Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Quốc – thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần báo cáo kết quả công tác THAHS từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/8/2015, Đoàn kiểm sátđã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan và kiểm tra buồng quản lý phạm nhân tại Nhà tạm giữ.

Đồng chí Võ Văn Quốc báo cáo kết quả công tác THAHS
Kết quả,Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự,cụ thể: có tống đạt đầy đủ quyết định thi hành án cho người bị kết án, dẫn giải người bị kết án để đưa đi chấp hành án đúng hạn, đúng quy định;có “buồng quản lý phạm nhân” và thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ đối với phạm nhân phục vụ Nhà tạm giữ; có tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự đối với người được hưởng án treo.
Toàn cảnh buổi kiểm sát trực tiếp
Bên cạnh đó, Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần vẫn còn thiếu sót trong việc chưa mở sổ theo dõi công tác thi hành án phạt tù, theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 63 ngày 07/9/2011 của Bộ Công an.

Viện kiểm sát Tiểu Cần đã yêu cầu Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần khắc phục thiếu sót, mở ngay sổ theo dõi công tác thi hành án phạt tù theo đúng quy định, đồng thời yêu cầu thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Tiều Cần tổ chức thực hiện và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát Tiểu Cần được biết.
Đồng chí Võ Văn Quốcđã chân thành tiếp thu ý kiến kết luận củađoàn kiểm sát và hứa khắc phục thiếu sót trong thời gian sớm nhất.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng (VKS Tiểu Cần)