Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016, ngày 29/02/2016 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần, thời điểm từ 01/12/2015 đến 28/02/2016.
Thực hiện công tác kiểm sát trực tiếp là đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng và đồng chí Cao Trung Tín – Chuyên viên làm công tác giúp việc.

Đoàn kiểm sát đang kiểm tra hồ sơ, sổ sách
Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Lê Văn Tộ-Phó Công an-Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần và một số đồng chí quản giáo.

Sau khi được nghe Nhà tạm giữ báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam.
Kết quả cho thấy: Về cơ bản Nhà tạm giữ đã tổ chức, quản lý việc giam, giữ theo đúng quy định của pháp luật, số người vi phạm nội quy, quy chế, trốn, chết đều không có; Lập đầy đủ hồ sơ và các loại sổ sách theo dõi; Thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn uống đúng tiêu chuẩn, định lượng, chế độ thăm gặp, nhận quà, đồ tiếp tế, công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và các chế độ khác được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Kiểm sát trực tiếp tại các buồng giam, giữ
Về hạn chế: còn có 1 trường hợp tạm giam 02 bị can trong một vụ án chung 01 buồng giam.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Võ Văn Tư yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần  khắc phục ngay sai sót nêu trên và tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ trong thời gian tới.
Đồng chí Tộ đã chân thành tiếp thu, hứa khắc phục ngay thiếu sót và làm tốt công tác trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKS Tiểu cần