Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Vào các ngày từ 16 đến 18/03/2016, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải phối hợp với cơ quan Thi hành án hình sự công an thị xã, đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại 04 xã, 01 phường.
Thành phần Đoàn kiểm sát có đồng chí Phạm Hải Âu-Phó viện trưởng VKSND thị xã Duyên Hải và đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ- Kiểm sát viên.

Các xã, phường được kiểm sát gồm:  Xã Dân Thành, Long Toàn, Trường Long Hòa,  Long Hữu và Phường 1 thị xã Duyên Hải.

Đồng chí Phạm Hải Âu- Phó viện trưởng phát biểu tại buổi kiểm tra
Sau khi trực tiếp Kiểm sát, đồng chí Âu đã thay mặt Đoàn đánh giá: Nhìn chung các UBND xã, phường đều thực hiện tốt các quy định Luật thi hành án hình sự. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm sát yêu cầu: UBND xã Dân Thành và Phường 1 cần đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách cho bị án khi đã đủ điều kiện chấp hành trên ½ thời gian thử thách và chấp hành trên 1/3 án cải tạo không giam giữ; UBND xã Trường Long Hòa cần làm ngay thủ tục bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự  thị xã Duyên Hải để xem xét cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho bị án.
Quang cảnh buổi kiểm sát trực tiếp
Chủ tịch UBND Phường 1 và Chủ tịch UBND các xã Trường Long Hòa, Dân Thành hứa khắc phục các hạn chế nêu trên trong thời gian sớm nhất.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Sĩ- VKSND thị xã Duyên Hải