Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào các ngày ngày 05, 06, 07/4/2016, Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè– Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân xã An Phú Tân, Tam Ngãi và Thông Hòa.
Đồng chí Võ Hoàng Dũng công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát
Cùng đi với Đoàn có đồng chí Thạch Minh Kha- phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè để phối hợp trong công tác.

Qua ba ngày làm việc cho thấy: Ủy ban nhân dân các xã An Phú Tân, Tam Ngãi và Thông Hòa cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi hành án hình sự, bảo đảm trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương. Công an các xã đã làm tốt công tác tham mưu và thực hiện tốt việc tiếp nhận lập hồ sơ đầy đủ, có mở sổ theo dõi ghi đầy đủ nội dung các cột mục, phân công người trực tiếp giám sát giáo dục người chấp hành án, có bản nhận xét của người trực tiếp được giao giám sát, giáo dục bị án, bản tự nhận xét của người chấp hành án về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án, bàn giao hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Cầu Kè cấp giấy chứng nhận cho bị án đã chấp hành xong hình phạt kịp thời.

Kiểm tra hồ sơ và trao đổi nghiệp vụ
Tuy nhiên công tác thi hành án hình sự ở Ủy ban nhân dân các xã vẫn còn có những hạn chế như: Chưa kịp thời báo cáo cơ quan thi hành án hình sự huyện về kết quả thi hành án; sắp xếp hồ sơ thiếu sự ngăn nắp,…

Những hạn chế trên đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chân thành tiếp thu và hứa khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm-VKSND huyện Cầu Kè