Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 19/4/2016, Viện KSND huyện Cầu Kè đã công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động phân loại án, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Cầu Kè.
Trước đó, từ ngày 17/3/2016 đến ngày 31/3/2016, Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng- Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè, làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động phân loại án tại Chi cục THADS huyện, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2015 đến ngày 29/02/2016.
Đ/c Trần Thanh Vân – KSV 
công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện
Thành phần buổi công bố kết luận, VKS Cầu Kè có đồng chí Võ Hoàng Dũng cùng các đồng chí trong Đoàn; Chi cục thi hành án có đồng chí Nguyễn Văn Liệt – Phó Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Cầu Kè cùng các đồng chí Chấp hành viên, Kế toán, Thủ quỹ của đơn vị.
Trong phần nội dung Kết luận, đồng chí Võ Hoàng Dũng nhấn mạnh: Ngoài những ưu điểm đạt được như: cơ bản chấp hành đúng quy định của pháp luật, ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng hạn luật định, thực hiện việc phân loại đúng quy định,…thì Chi cục THADS huyện còn nhiều thiếu sót như: chưa mời đương sự làm việc, giải quyết, chậm xác minh giải quyết tiếp, chưa tiến hành xác minh lại điều kiện thi hành án, xác minh chưa đầy đủ về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; chưa thực hiện việc tống đạt các quyết định về thi hành án cho đương sự,…Từ đó đã vi phạm các quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014. Đồng thời cũng Kết luận cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, hạn chế và biện pháp khắc phục.
Đồng chí Võ Hoàng Dũng tại buổi công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp
Đồng chí Liệt, thay mặt đơn vị, tiếp thu các nội dung Kết luận, tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và sẽ có biện pháp chẩn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm-VKSND huyện Cầu Kè.