Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016, từ ngày 16/5/2016 đến ngày 27/5/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tiến hành kiểm sát trực tiếp việc phân loại thu, chi tiền thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú.
Đoàn Kiểm sát gồm 02 đồng chí, do đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đồng chí Kim Mau – Kiểm tra viên là thành viên.

Tiếp đoàn có đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú cùng toàn thể công chức trong đơn vị.
Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/05/2015 đến 30/04/2016.

Quang cảnh cuộc kiểm sát trực tiếp
Đoàn kiểm sát được nghe báo cáo (có chuẩn bị bằng văn bản) và trực tiếp kiểm sát, kết quả cho thấy: Chi cục thi hành án dân sự  đã xác minh, phân loại và đưa ra thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đạt nhiều kết quả tốt, tỷ lệ giải quyết thi hành xong, đình chỉ, ủy thác, trả đơn đạt 77%; số tiền thu, đình chỉ, ủy thác, trả đơn đạt 40%. Về sổ sách, hồ sơ phân loại thi hành án và công tác thu, chi tiền thi hành án có thực hiện đúng quy định,…việc xác minh, phân loại và đưa lượng án ra giải quyết nhanh, đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên đơn vị còn có những hạn chế như: Chậm xác minh án chưa có điều kiện thi hành án 05 hồ sơ, chậm chi tiền thi hành án cho người được thi hành án 03 hồ sơ.
Đ/c Trầm Văn Mừng công bố kết luận kiểm sát trực tiếp
Đ/c Ông Văn Lời phát biều ý kiến tiếp thu
Đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự chân thành tiếp thu, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy những mặc làm tốt, khắc phục ngay những hạn chế để làm tốt hơn trong thời gian tới .

Tác giả bài viết: Kim Sum – VKSND huyện Trà Cú.