Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Trong các ngày 29, 30 tháng 6 năm 2016, Viện KSND huyện Châu Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự (án treo) tại 02 đơn vị UBND xã Phước Hảo và Long Hòa.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Võ Trung Dương – Phó viện trưởng, đồng chí Trịnh Văn Thanh – Kiểm sát viên sơ cấp.

Tiếp Đoàn có đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân nhân và Trưởng công an  2 xã.

Kiểm sát đơn vị UBND xã Phước Hảo
Đoàn đã nghe 02 đơn vị báo cáo kết quả thực hiện thi hành án treo trên địa bàn và kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan. Kết quả, các UBND xã Phước Hảo và Long Hòa đã quản lý đầy đủ các bị án tại địa phương, hầu hết những người thi hành án treo đều chấp hành nghiêm pháp luật; hàng quý đều tự giác làm bản kiểm điểm gởi theo quy định. Sổ theo dõi người được hưởng án treo ghi đầy đủ và đúng theo quy định…Vai trò tham mưu của Công an xã đã thể hiện tốt, từ đó đã giúp cho UBND các xã làm tốt công tác quản lý, giáo dục người đuợc hưởng án treo; trong 6 tháng đầu năm không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách.
Kiểm sát đơn vị UBND xã Long Hòa
Tại buổi kết luận cuộc kiểm sát, thay mặt đoàn đồng chí Võ Trung Dương phát biểu về kết quả của công tác thi hành án hình sự (án treo) đối với UBND 2  xã và đề nghị cần phát huy những ưu điểm đã đạt được để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND các xã đã chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn, mong VKS tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra, hướng dẫn, giúp UBND xã trong công tác thi hành án treo, tạo điều kiện cho UBND xã thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm – VKSND huyện Châu Thành