Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Đồng chí Nguyễn Văn Đẳng, sinh ngày 08 tháng 5 năm 1991, quê quán ấp Xẽo Bọng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Vào Ngành Kiểm sát đầu năm 2014, đồng chí được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh phân công công tác tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh và được giao nhiệm vụ báo cáo số liệu tuần, tháng, năm và tiếp nhận thông báo, hồ sơ, số thụ lý của Bộ phận Dân sự,…


Đồng chí Nguyễn Văn Đẳng trong giờ làm việc
Trong hai năm công tác tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, đồng chí luôn chấp hành đúng nội quy, quy định định của Ngành Kiểm sát, luôn năng nỗ, trung thực và đầy trách nhiệm với công việc, với bản tính năng động, tìm tòi, ham học hỏi và nhiệt tình giúp đỡ đồng chí khác, đồng chí đã tích cực tham mưu giúp việc cho Kiểm sát viên, đề xuất Lãnh đạo giải quyết đúng, kịp thời, có chất lượng được Lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao.
Đồng chí có phẩm chất đạo đức và lối sống giải dị, khiêm tốn, trong sáng, thân thiện, hòa đồng với mọi người và gần gủi với nhân dân, được tập thể công chức trong đơn vị và quần chúng nhân dân nơi cư trú thương mến.

Chi bộ công bố Quyết định kết nạp Đảng viên
Trong hai năm qua, từ năm 2014 và 2015, đồng chí được Lãnh đạo cấp trên nhận xét, đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong sinh hoạt với Chi đoàn, đồng chí tích cực, hăng hái đi đầu trong mọi công việc, được Ban chấp hành và đoàn viên trong Chi đoàn đánh giá là “Đoàn viên ưu tú”. Với những thành tích xuất sắc, đồng chí đã được Ban chấp hành Chi đoàn đề nghị Chi bộ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh xem xét kết nạp đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng viên  
Vào ngày 04 tháng 5 năm 2016 chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh ra Nghị quyết số 28-NQ/CB –VKS đề nghị Thành ủy Trà Vinh kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Đẳng. Thành ủy Trà Vinh đã có Quyết định số 700-QĐ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2016 kết nạp quần chúng Nguyễn Văn Đẳng vào Đảng.
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2016, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã tổ chức lễ “Kết nạp đảng viên” cho đồng chí Nguyễn Văn Đẳng. Trong buổi họp Chi bộ trang nghiêm nhưng tràn đầy niềm vui, đồng chí Nguyễn Văn Đẳng đã đọc lời  thề trước lá cờ Đảng tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành người đảng viên ưu tú .

Đồng chí Nguyễn Văn Đẳng tuyên thề 
Đồng chí Đẳng đứng trong hàng ngũ của Đảng, không những là vinh dự đối với cá nhân đồng chí  mà còn là tấm gương sáng về sự rèn luyện, phấn đấu để các đồng chí khác noi theo, từ đó tăng cường thêm sức chiến đấu của Chi bộ và tiếp thêm động lực cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã giao cho ngành Kiểm sát.

Tác giả bài viết: Huỳnh Quang Hậu-VKS thành phố Trà Vinh