Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016, ngày 11 – 27/7/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.
Đoàn kiểm sát trực tiếp gồm có các đồng chí: Nguyễn Hùng Cường – Kiểm sát viên – Trưởng đoàn, Phạm Văn Tính – chuyên viên – thành viên.
Tiếp đoàn kiểm sát có các đồng chí Trần Văn To – Q.Chi cục trưởng, đồng chí Dương Bền và Nguyễn Minh Kiệt – Phó Chi cục trưởng cùng các đồng chí Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.
Tham gia với Đoàn, tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã phát biểu mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Chi cục huyện; đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Trưởng đoàn công bố quyết định kiểm sát trực tiếp.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu và Nguyễn Hùng Cường tại buổi kiểm sát trực tiếp
Theo yêu cầu của Kế hoạch kiểm sát, đồng chí Dương Bền – Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự của đơn vị trong khoảng thời gian từ 01/10/2015 đến ngày 30/6/2016, tiếp theo Đoàn tiến hành đi vào kiểm sát trực tiếp đối với từng khâu công tác.
Đồng chí Dương Bền
Sau hơn 15 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn kiểm sát đã hoàn thành công tác theo đúng kế hoạch. Vào ngày 27/7/2016, Đoàn thông báo kết quả kiểm sát và dự thảo kết luận, đã ghi nhận những thành tích đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần như có lập kế hoạch và phân công cán bộ, Chấp hành viên phụ trách từng địa bàn, từng vụ việc cụ thể; công tác xác minh điều kiện thi hành án, phân loại và giải quyết án được thực hiện hiệu quả; hồ sơ quản lý công tác thi hành án được thực hiện đúng quy định.
Đồng chí Nguyễn Hùng Cường thông cáo kết quả kiểm sát
Bên cạnh đó, Chi cục còn có một số thiếu sót, vi phạm như: Sổ thi hành án có nhiều tẩy xóa, sửa chữa; tài liệu trong hồ sơ thi hành án chưa được sắp xếp cẩn thận, chặt chẽ; có 02 trường hợp ra quyết định thi hành án trước ngày nhận đơn yêu cầu thi hành án; 15 trường hợp chưa xác minh điều kiện thi hành án và chậm tổ chức thi hành án; 07 trường hợp chậm cưỡng chế thi hành án.
Đồng chí Trần Văn To phát biểu tiếp thu
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp khắc phục ngay những vi phạm nêu trên để góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Đồng chí Trần Văn To nhất trí với kết quả kiểm sát và nội dung bản dự thảo kết luận của Viện kiểm sát, chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp và hứa sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Tính – VKS huyện Tiểu Cần