Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016, ngày 15/8/2016 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác Thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành, thời điểm từ ngày 21/9/2015 đến 14/8/2016.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Quang Đô – Viện trưởng -Trưởng đoàn; đ/c Nguyễn Văn Tươi – Kiểm sát viên và đ/c Hoàng Thanh Tâm – Chuyên viên làm thành viên. Tham gia Đoàn kiểm sát còn có đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành.
Đồng chí Diệp Quang Đô công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát
Sau khi nghe Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành báo cáo, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan, kết quả cho thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành đã thực hiện tốt, đầy đủ những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, lập đầy đủ các loại sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; việc trích xuất, tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý người đang chấp hành án đúng thủ tục, trình tự theo quy định của luật thi hành án hình sự; Việc giao nhận hồ sơ, quyết định thi hành án treo của Cơ quan Tòa án và cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện đến UBND xã kịp thời, đầy đủ; thực hiện tốt việc đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo; Nhận xét, xếp loại đối với người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ đúng quy định; Không có phạm nhân nào vi phạm kỷ luật… Tuy nhiên, Cơ quan THAHS còn hạn chế, thiếu sót như: chưa phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công an cơ sở trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ kịp thời.
Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách
Đồng chí Dương Thành Đô phát biểu ý kiến tiếp thu

Đồng chí Dương Thành Đô – Phó Công an – Thủ trưởng Cơ quan THAHS huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu các ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát và thống nhất nhất khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt hơn nữa công tác thi hành án hình sự.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm – VKSND huyện Châu Thành