Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Đó là kết quả của cuộc kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải tại cơ quan thi hành án công an thị xã Duyên Hải ngày 19/9/2016.
Vào ngày nêu trên Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Hải Âu – Phó Viện trưởng -Trưởng đoàn; đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ – Kiểm sát viên làm thành viên, đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án công an thị xã Duyên Hải.

Tiếp Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Trung Dũng phó trưởng công an- Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự; Dương Công Định- Đội trưởng; Huỳnh Quốc Sự- Đội phó cùng cán bộ được phân công quản lý hồ sơ, sổ sách.

Đồng chí Phạm Hải Âu  công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát.
Đ/c Dương Công Định báo cáo kết quả trước đoàn kiểm sát.
Sau khi đồng chí Phạm Hải Âu công bố quyết định và kế hoạch Kiểm sát, đồng chí Dương Công Định đã báo cáo kết quả công tác thi hành án từ ngày 04/9/2015 đến ngày 04/9/2016. Tiếp đó Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan.

Kết quả cho thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt, đầy đủ những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự như: lập đầy đủ các loại sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; việc trích xuất, tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý người đang chấp hành án đúng thủ tục, trình tự theo quy định của luật thi hành án hình sự; Việc giao nhận hồ sơ, quyết định thi hành án treo của Cơ quan Tòa án và cơ quan thi hành án hình sự Công thị xã Duyên Hải đến UBND phường, xã kịp thời, đầy đủ và có sổ ký giao nhận; thực hiện tốt việc đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo cho 05 bị án và cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho 05 bị án treo; Nhận xét, xếp loại đối với người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ đúng quy định; Không có phạm nhân nào vi phạm kỷ luật… Có phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công an cơ sở trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ kịp thời đúng theo quy định.

Kiểm sát viên kiểm sát trực tiếp hồ sơ.
Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Phạm Hải Âu đánh gíá cao những mặt đã làm được của Cơ quan thi hành án hình sự công an thị xã Duyên Hải, mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí Dũng thay mặt đơn vị đã chân thành tiếp thu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Sĩ- VKS thị xã Duyên Hải.