Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 13/10/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú đã tổ chức rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên Trầm Văn Mừng qua phiên Tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất”giữa nguyên đơn Đỗ Thị Khôn và bị đơn Đỗ Văn Lư.
Tham dự phiên tòa và buổi họp rút kinh nghiệm có sự tham gia của đồng chí Mai Tư – Trưởng Phòng 9; các đồng chí là lãnh đạo, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự của các huyện Châu Thành, Tiểu Cần và TP. Trà Vinh.
Hội đồng xét xử
Sau khi Hội đồng xét xử tuyên: Giao dịch giữa nguyên đơn và bị đơn đã xác lập hợp đồng cầm cố là giao dịch dân sự vô hiệu, kết thúc phiên Tòa, các đồng chí tham dự đã đến trụ sở VKS Trà Cú để họp rút kinh nghiệm.
Kiểm sát viên Trầm Văn Mừng tại phiên Tòa
Các ý kiến đóng góp đã chỉ ra những mặt làm được và chưa được của Kiểm sát viên, như: đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật về tố tụng của Hội đồng xét xử, việc phổ biến nội quy phiên toà, quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn, bị đơn,…và tham gia xét hỏi, phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án đúng trình tự, thủ tục tố tụng được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự, thể hiện tốt tác phong, bản lĩnh của Kiểm sát viên. Bên cạnh đó cũng cần hoàn thiện hơn trong việc ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn.
Họp rút kinh nghiệm
Đồng chí Trầm Văn Mừng chân thành tiếp thu.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, Kiểm sát viên tại cuộc họp để rút kinh nghiệm chung cho đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Kim Sum – VKSND huyện Trà Cú