Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo kế hoạch và chỉ tiêu kiểm sát năm 2016
Vào ngày 02/12/2016 thực hiện theo Quyết định và kế hoạch số 04 ngày 22/11/2016 của Viện trưởng Viện KSND thị xã Duyên Hải đã phân công đồng chí Phạm Hải Âu –  Phó Viện trưởng VKSND thị xã Duyên Hải làm trưởng đoàn, đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã Duyên Hải và Thường trực Hội Đồng nhân dân thị xã Duyên Hải, tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải 06 tháng cuối năm.
Đồng chí Phạm Hải Âu Thông qua quyết định và Kế hoạch kiểm tra
Tại buổi làm việc, sau khi Đoàn nghe đồng chí Dương Công Định – Đội trưởng Đội CSTHAHS-HTTP Công an thị xã báo cáo về tình hình công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý  và giáo dục người chấp hành án phạt tù, đã tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan; trực tiếp gặp, hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ.
Đồng chí Dương Công Định thông qua báo cáo trước đoàn kiểm tra.
Kết quả công tác kiểm sát từ ngày 01/06/2016 đến ngày 25/11/2016 cho thấy Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định như: Công tác quản lý hồ sơ, thủ tục; không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; chế độ quản lý giam, giữ được phân loại theo Quy chế, Tạm giữ, tạm giam; trong buồng Tạm giữ, tạm giam có Nội quy nhà tạm giữ theo quy định,…
Kiểm sát Viên đang kiểm tra hồ sơ.
Phát biểu kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Phạm Hải Âu đánh gíá cao những mặt đã làm được của Nhà tạm giữ và mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được
Đồng chí Bùi Đức Bền- Phó trưởng Ban pháp chế, tại buổi kiểm tra.
Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Bền- Phó trưởng Ban pháp chế Hội Đồng nhân dân thị xã Duyên Hải phát biểu: Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và Nhà tạm giữ Công an thị xã là rất tốt, thể hiện qua kết quả công tác 6 tháng cuối năm đã đạt kết quả tốt. Với vai trò giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, Thường trực Hội đồng nhân dân ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được, mong rằng các đồng chí làm tốt hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2017.
Quang cảnh toàn bộ cuộc kiểm tra.
Thay mặt nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Văn Dũng –  Phó trưởng công an thị xã Duyên Hải- Trưởng nhà tạm giữ chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp và hứa sẽ cố gắng phát huy hơn nữa để đạt được thành tích xuất sắc năm 2017.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Sĩ- VKSND thị xã Duyên Hải