Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 31/10/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Đoàn kiểm sát do: Đ/c Huỳnh Minh Thuyên – Trưởng đoàn; Đ/c Nguyễn Văn Đoàn – Thành viên; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Duyên – Chuyên viên. Về phía Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh có đồng chí Trần Việt Hồng phó Cục trưởng và toàn thể chấp hành viên, cán bộ công tác tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Thực hiện Quyết định số 74/KSTHADS/QĐ ngày 19/9/2017 và Kế hoạch số 75/KH-VKS ngày 20/9/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành dân sự tỉnh Trà Vinh. Thời gian 15 ngày làm việc (Từ ngày 10/10/2017 đến ngày 30/10/2017). Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát đối với hồ sơ chưa có điều kiện thi hành, sổ sách nghiệp vụ, thu chi tiền thu phí thi hành án dân sự.

Kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát đánh giá Cục THADS tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt, đầy đủ, đúng pháp luật các mặt công tác và thủ tục giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự; hồ sơ thi hành án được thiết lập đầy đủ, tài liệu trong hồ sơ được đánh số bút lục và sắp xếp đúng trình tự theo quy định; việc quản lý thu, chi tiền thi hành án đảm bảo đúng theo nguyên tắc thu, chi tài chính; Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như số ít hồ sơ chậm xác minh điều kiện thi hành án; biên bản xác minh không ghi ngày, giờ kết thúc.

                              Đ/c Nguyễn Văn Đoàn thông qua kết luận
Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Minh Thuyên mong rằng trong thời gian tới Cục THADS tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại.

Đồng chí phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Trà Vinh thay mặt đơn vị phát biểu tiếp thu Kết luận của VKSND tỉnh, đồng chí cũng chỉ ra các nguyên nhân khách quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục, bảo đảm công tác THADS trong thời gian tới thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên- Phòng 11