Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, từ ngày 21/3/2018 đến ngày 23/3/2018 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Trương Thanh Hà – Kiểm sát viên sơ cấp làm thành viên, tiến hành kiểm sát trực tiếp về việc quản lý, giám sát, giáo dục người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo tại UBND các xã Long Toàn, Long Hữu, Dân Thành, Trường Long Hòa và UBND Phường 1 thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Tham gia cùng Đoàn kiểm sát còn có Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải, để phối hợp kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho UBND các xã về việc quản lý án treo.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ công bố Quyết định, kế hoạch tại UBND xã Dân Thành

Qua kiểm sát nhận thấy, việc tiếp nhận và quản lý, giám sát, giáo dục người bị phạt tù cho hưởng án treo tại Ủy ban nhân dân các xã, phường được thực hiện nghiêm chỉnh, tất cả các quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo đều được thi hành. Các bị án đều được đưa vào quản lý, giáo dục và phân công người trực tiếp quản lý, giáo dục theo đúng quy định. Hầu hết các bị án đều chấp hành nghiêm pháp luật, an tâm cải tạo, không vi phạm nghĩa vụ hay phạm tội mới trong thời gian thử thách; hàng quý các bị án tự giác làm bản tự kiểm điểm gửi cho người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục để nhận xét, đánh giá và UBND các xã, phường hàng quí có nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành án của các bị án theo đúng quy định tại Điều 63, 64 Luật thi hành án hình sự.

Đại diện UBND xã Long Hữu thông qua báo cáo theo nội dung kiểm sát

UBND các xã, phường lập hồ sơ quản lý đối với người chấp hành án treo đầy đủ, quản lý chặt chẽ, sổ sách được ghi chép rõ ràng, đầy đủ các cột mục. Khi các bị án đủ điều kiện xét giảm thời gian thử thách, UBND các xã đã lập hồ sơ đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Duyên Hải xem xét làm thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân thị xã Duyên Hải xét giảm thời gian thử thách. Từ 15/3/2017 đến 15/3/2018 UBND các xã, phường đã đề nghị xét giảm thời gian thử thách cho 06 bị án chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú… tất cả các bị án đều được Tòa án chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách từ 01 tháng đến 06 tháng, đảm bảo đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

UBND xã Trường Long Hòa thông qua Báo cáo
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại UBND xã Long Toàn

Kiểm tra hồ sơ tại UBND Phường 1

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ đại diện Đoàn kiểm sát biểu dương những ưu điểm đã đạt được của UBND các xã, phường về việc quản lý án treo. Đồng thời, yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Công an xã, phường trong việc quản lý án treo trên địa bàn ngày càng tốt hơn, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND các xã, phường đã chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn, hứa sẽ thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Trương Thanh Hà – VKS thị xã Duyên Hải