Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng số 231/QĐ-CCTHADS ngày 24/7/2018, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/7/2018 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã tiến hành tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh – Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng.
Vật chứng đề nghị tiêu hủy theo các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật là 01 cây dao; 02 cân đồng hồ loại 60 kg; 01 cân đồng hồ loại 30 kg; 01 đồng hồ treo tường; 02 quạt máy; 01 mặt kính bàn; 01 cái ti vi; 04 cây cựa gà bằng kim loại, các vật chứng nêu trên đều đã qua sử dụng, bị hư hỏng, rỉ sét.

Kiểm tra, đối chiếu vật chứng trước khi tiêu hủy

Hội đồng đã thống nhất tiêu hủy bằng cách đập biến dạng hoàn toàn, làm cho các vật chứng không còn tính năng và giá trị sử dụng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng đảm bảo đúng về thành phần Hội đồng, trình tự thủ tục tiêu hủy thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014, đảm bảo an toàn trước sự kiểm sát, chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Duyên Hải.

Tác giả bài viết: Huỳnh Như – VKSND huyện Duyên Hải