Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 26/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Lý Phước Bền, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; đồng chí Võ Tấn Lợi làm thành viên.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Dương Cấp Tăn, Phó trưởng Công an huyện – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự; đồng chí Lê Nhật Tùng – Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, cùng một số cán bộ nghiệp vụ.

Toàn cảnh cuộc kiểm sát
Qua kiểm sát nhận thấy, Cơ quan thi hành án hình sự thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với Ủy ban nhân dân cấp xã theo định kỳ và đột xuất trong việc quản lý, theo dõi, giám sát và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã trong việc giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập hồ sơ, quản lý, giáo dục, giám sát án treo cũng như lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách án treo; tiến hành triệu tập bị án và bàn giao hồ sơ án treo về Ủy ban nhân dân cấp xã đúng quy định, lập biên bản bàn giao theo hướng dẫn của Bộ Công an; lập 04 hồ sơ đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của án treo đề nghị Tòa án rút ngắn thời gian thử thách; lập hồ sơ đầy đủ, báo cáo danh sách cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh và điều chuyển phạm nhân đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự…

Đồng chí Lý Phước Bền công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát
Bên cạnh đó, qua kiểm sát Đoàn cũng chỉ ra cơ quan thi hành án hình sự vẫn còn hạn chế như sau: đối với hồ sơ của người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo Nguyễn Minh Sự, trong thời gian thử thách bị án có hành vi Cố ý gây thương tích cho người khác và hủy hoại tài sản bị Công an huyện Duyên Hải xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6.000.000đ. Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc không tiến hành kiểm điểm bị án theo quy định tại điều 67 Luật thi hành án hình sự mà ngược lại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải không phát hiện và thiếu kiểm tra nên lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét rút ngắn thời gian thử thách, do đó chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều 15 Luật thi hành án hình sự.
Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt công tác thi hành án hình sự./.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi – VKSND huyện Duyên Hải