Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, vào ngày 31/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Sơn Nhựt Nhân – Kiểm sát viên làm thành viên. Tham gia phối hợp cùng Đoàn kiểm sát có đồng chí Ngô Thành Lùng – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiểu Cần.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Lê Văn Tộ – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần, đồng chí Thạch Khe Ma Rinh – Phó Thủ trưởng cùng một số cán bộ nghiệp vụ.

Đồng chí Sơn Nhựt Nhân công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát

Sau khi đồng chí Sơn Nhựt Nhân công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Thạch Khe Ma Rinh đã báo cáo kết quả công tác THAHS từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/7/2018, sau đó Đoàn tiến hành kiểm tra sổ sách, tài liệu và các hồ sơ về công tác thi hành án hình sự trong thời gian qua.

Đồng chí Thạch Khe Ma Rinh thông qua báo cáo.

Qua kiểm sát nhận thấy về ưu điểm: nhìn chung cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình như có hướng dẫn nghiệp vụ Công an cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, chỉ đạo Công an cấp xã trong việc tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự; thực hiện tốt việc tống đạt quyết định thi hành án, xây dựng đầy đủ các loại báo cáo, thống kê. Đối với những người được hưởng án treo, cơ quan THAHS có lập hồ sơ chấp hành án chuyển giao cho UNBD cấp xã quản lý, giám sát kịp thời và thực hiện việc đưa người đi chấp hành án phạt tù đúng theo quy định của pháp luật…

Toàn cảnh buổi kiểm sát

Bên cạnh đó, cơ quan THAHS vẫn còn hạn chế trong việc không tác động và hướng dẫn cho UBND 02 xã Long Thới và Hiếu Trung báo cáo việc quản lý người được hoãn chấp hành án để thông báo cho Tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật thi hành án hình sự.
Phía Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt công tác thi hành án hình sự./.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKSND huyện Tiểu Cần