Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, từ ngày 09/7 đến ngày 20/7/2018 Phòng Thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Minh Thuyên – Trưởng Phòng Thi hành án dân sự làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Hồng Duyên – thành viên.
Làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Thị Điệp – Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong thời gian tiến hành kiểm sát, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách của từng chấp hành viên, chứng từ trong việc thụ lý và giải quyết những việc thi hành án về các khoản thu, nộp ngân sách. Qua kiểm sát đã ghi nhận những mặt làm tốt và chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang về xác minh điều kiện thi hành án; chậm ra quyết định thi hành án, vi phạm trong tổ chức thi hành án làm kéo dài thời gian thi hành án; không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án để đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, chưa làm rõ giá trị tài sản mà ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án,…

Đ/c Huỳnh Minh Thuyên phát biểu kết luận

Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, đồng thời phát huy những ưu điểm đã đạt được để công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn huyện Cầu Ngang được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, đồng chí Trần Thị Điệp đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát, trong thời gian tới đơn vị sẽ phấn đấu làm tốt hơn nữa những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại.
Trong đợt này, Đoàn kiểm sát cũng đã nghe các đồng chí Chấp hành viên chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án như số lượng hồ sơ thi hành thụ lý trong năm về số việc khá nhiều; xác minh điều kiện thi hành án còn gặp nhiều khó khăn như việc xác minh tài sản đa số các đương sự đều không có tài sản hoặc bỏ địa phương đi nơi khác…

Tác giả bài viết: Hồng Duyên- Phòng 11