Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 09/8/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần.
VKSND huyện Tiểu Cần đã thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Cao Trung Tín là thành viên để tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/7/2018.
Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Võ Văn Quốc – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần, đồng chí Võ Văn Ơn – Đội trưởng, đồng chí Chao Minh Sang – Phó Đội trưởng cùng các đồng chí cán bộ, Điều tra viên.
Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn nghe đồng chí Chao Minh Sang báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian qua và đi vào kiểm tra hồ sơ, sổ sách.

Đồng chí Chao Minh Sang thông qua báo cáo

Qua kết quả kiểm sát cho thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Có phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, ghi chép, quản lý sổ sách hàng ngày, đồng thời phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên lập kế hoạch xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết tố giác, tin báo đầy đủ, đúng quy định…

Toàn cảnh buổi kiểm sát

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra như: chậm ra quyết định phân công Điều tra viên để xác minh đối với 04 tin báo; có 02 tố giác tạm đình chỉ kéo dài do chưa có kết luận định giá tài sản; 02 tố giác đã hết thời hạn ấn định trong yêu cầu định giá tài sản nhưng vẫn chưa có kết luận định giá, cơ quan điều tra không có văn bản yêu cầu Hội đồng định giá nêu rõ lý do.

Đồng chí Võ Văn Tư thông qua Kết luận kiểm sát trực tiếp

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã thông qua Kết luận số 01/KL-VKSND-TC ngày 09/8/2018, kiến nghị Cơ quan điều tra khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần chân thành tiếp thu những ý kiến kết luận và sẽ chỉ đạo khắc phục có hiệu quả nhằm thực hiện tốt hơn công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKSND huyện Tiểu Cần