Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 21 tháng 9năm 2018, Phòng 8 tiến hành kiểm sát hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án tha tù cho phạm nhân đợt Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 tại Trại giam Bến Giá – Cục C10.Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh gồm các đồng chí: Đ/c: Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8; Đ/c: Thạch Ba – KSV Trung cấp; Đ/c: Hà Văn Út – Kiểm tra viên.

Công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân được thực hiện hàng năm nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Trại giam Bến Giá được Hội đồng thẩm định hồ sơ – Cơ quan quản lý thi hành án hình sự xét duyệt có 215 phạm nhân đủ điều kiện đề nghị xét giảm; trong đó đề nghị tha có 18 phạm nhân, xét giảm thời hạn có 197 phạm nhân với mức đề nghị giảm từ 01 tháng đến 17 tháng.

Qua kiểm sát tất cả đều đủ điều kiện xét giảm theo quy định của Luật thi hành án hình sự và Thông tư liên tịch số: 02/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.Phạm nhân được đề nghị xét giảm án có thái độ ăn năng, nhận thức được những hành vi sai trái của mình, chấp hành tốt nội quy tại cơ sở giam giữ và tích cực khắc phục hậu quả, tích cực tham gia lao động sản xuất, được xếp loại hạnh kiểm khá trở lên…tất cả đều đủ điều kiện xét giảm chấp hành án phạt tù đợt Lễ Quốc khánh2/9 năm 2018.

Tuy nhiên, qua kiểm sát hồ sơ và mức đề nghị xét giảm thì Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đề nghị loại khỏi danh sách xét giảm 03 phạm nhân do đến ngày Họp hội đồng xét giảm thời hạn cho phạm nhân tại Tòa án ND tỉnh Trà Vinh (dự kiến họp 01/10/2018) đã hết án; Điều chỉnh mức giảm đối với một số phạm nhân để đảm bảo đủ thời gian để Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân có hiệu lực. Hiện nay toàn bộ hồ sơ, danh sách xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đã chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh để xem xét quyết định.

Tác giả bài viết: Văn Út – Phòng 8 VKSND tỉnh Trà Vinh