Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 16 tháng 7 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hánh án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: Đồng chí Lý Phước Bền, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; đồng chí Võ Tấn Lợi, Kiểm sát viên – Thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có Đồng chí Dương Cấp Tăn, Phó trưởng Công an huyện – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự; Đồng chí Lê Nhật Tùng, Đội trưởng đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp – Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự cùng Cán bộ nghiệp vụ.

Đồng chí Lý Phước Bền công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát

Qua trực tiếp kiểm sát nhận thấy, Cơ quan thi hành án hình sự thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với Ủy ban nhân dân cấp xã theo định kỳ và đột xuất trong việc quản lý, theo dõi, giám sát và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã trong việc giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập hồ sơ, quản lý, giáo dục, giám sát án treo cũng như lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo.Tiếp nhận đầy đủ bản án và quyết định thi hành án do Tòa án chuyển đến đối với người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo. Tiến hành triệu tập bị án và bàn giao hồ sơ án treo về Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định, lập biên bản bàn giao theo hướng dẫn của Bộ Công an. Lập hồ sơ đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của án treo đề nghị Tòa án rút ngắn thời gian thử thách. Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ án treo do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến khi án treo chấp hành xong thời gian thử thách để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo.Lập hồ sơ đầy đủ, báo cáo danh sách cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh và điều chuyển phạm nhân đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Toàn cảnh cuộc kiểm sát

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Lý Phước Bền đánh giá cao những mặt đã làm được của Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Duyên Hải, mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí Thủ Trưởng Cơ quan thi hành án hình sự chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Phụng

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải