Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Được sự nhất trí của Chi bộ Viện kiểm sát – Tòa án và Ban thường vụ huyện Đoàn Càng Long. Ngày 13/8/2019 Chi đoàn Khối Nội Chính bao gồm Viện kiểm sát – Tòa án huyện Càng Long đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2022.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Thương – Phó Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát, đ/c Nguyễn Thị Kim Nhung – Phó Bí thư Chi bộ Tòa án và đ/c Nguyễn Thị Nhãn – Phó Bí thư huyện Đoàn Càng Long, cùng toàn thể Đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát – Tòa án huyện Càng Long.
Mở đầu chương trình Đại Hội đ/c Đinh Văn Dư – Phó bí thư chi đoàn thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách Pháp luật của Nhà nước. Về công tác giáo dục truyền thống: Luôn tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu và học tập lịch sử dân tộc, về quê hương đất nước, về Đảng, về truyền thống Đoàn, ngày truyền thống bộ đội biên phòng, ngày biên phòng toàn dân… bằng nhiều hình thức như: cấm trại, mit-tinh, tham dự các Hội thi, giao lưu văn hóa văn nghệ. Tích cực hưởng ứng tháng thanh niên, tham gia chiến dịch mùa hè xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, làm cỏ, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thấp nến tri ân, thăm các gia đình chính sách nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 3/2, 26/3, 30/4, 27/7, 22/12 …; Về công tác giáo dục pháp luật: Đa số đoàn viên công tác trong ngành pháp luật nên có điều kiện học tập Luật dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật giao thông đường bộ… và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đời sống sinh hoạt và việc làm hằng ngày của đoàn viên, từ đó từng đoàn viên nắm và hiểu biết rõ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong kỳ Chi đoàn tham gia 07 phiên toà xét xử hình sự lưu động tại Thị trấn Càng Long, An Trường,Đại Phước, Tân An, Huyền Hội, Bình Phú, Mỹ Cẩm mỗi phiên tòa thu hút được trên 150 nhân dân và đoàn viên thanh niên địa phương tham dự góp phần tuyên truyền pháp luật cho nhân dân nói chung và đoàn viên thanh niên địa phương nói riêng, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ với pháp luật” do Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tổ chức. Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Trà Vinh học tập và làm theo lời Bác”: Chi đoàn tiếp tục phát động cho đoàn viên chi đoàn tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều công việc cụ thể như thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham gia bảo vệ môi trường; Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Tạo điều kiện cho đoàn viên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bằng nhiều hành động thiết thực như: hiến máu nhân đạo, nạo vét kênh nội đồng, phát hoang bụi rậm và đắp taly đường, thăm gia đình chính sách cán bộ hưu trí, tham gia tốt ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh và các ngày diễn ra chiến dịch mùa hè xanh. Tham gia hoạt động thanh niên với “chương trình bữa cơm yêu thương” đối với những người già neo đơn tại xã Tân Bình, xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long có 12 lược đoàn viên tham gia. Kết hợp với xã đoàn Huyền Hội, chính quyền địa phương thăm tặng quà đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng giá trị 3.000.000 đồng. Hằng năm trong nhiệm kỳ Chi đoàn kết hợp với công đoàn VKS tổ chức tết thiếu nhi 01/6 và trao quà cho các cháu thiếu niên, thiếu nhi con cán bộ, công-viên chức, người lao động trong đơn vị và còn nhiều hoạt động thiết thực khác.


Đồng chí Đinh Văn Dư – P. Bí Thư Chi đoàn Khối Nội Chính thông qua báo cáo

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm: Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, Nghị quyết của Đoàn cấp trên cho từng đoàn viên thanh niên biết và hiểu rõ. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là cơ sở nhận thức và hành động thực tiển, thực hiện tốt chức năng “Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý tưởng đạo đức, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng và của dân tộc; xây dựng nếp sống, lối sống lành mạnh cho đoàn viên, khơi dậy ý thức tự tôn, ý chí tự lực tự cường dân tộc, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, có tinh thần khắc phục khó khăn; chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo bồi dưỡng và nâng cao trình độ về mọi mặt cho đoàn viên, tổ chức cho các đoàn viên tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chi đoàn là hạt nhân đoàn kết tập hợp mọi tầng lớp thanh niên, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.
Một số hình trong chương trình Đại hội


Đồng chí: Nguyễn Thị Nhãn – P. Bí Thư Huyện Đoàn phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Thương – P. Bí Thư Chi bộ VKS phát biểu


Tặng quà lưu niệm đồng chí được bầu nhiệm kỳ mới

Tác giả bài viết: Văn Tính

Nguồn tin: VKSND huyện Càng Long