Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Với tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên Chi đoàn VKSND huyện Duyên Hải tổ chức, phối hợp với Tòa án, Thi hành án huyện Duyên Hải tham gia trồng cây phi lao chống sạt lỡ, biến đổi khí hậu và hưởng ứng kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện.
Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện do Ban Thường vụ huyện đoàn Duyên Hải phát động. Đoàn viên Chi đoàn Viện Kiểm sát – Tòa án – Thi hành án huyện Duyên Hải tham gia trồng cây phi lao chống sạt lỡ, biến đổi khí hậu tại hai bờ luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu (kênh Quan Chánh Bố), công trình do Ban Thường vụ Huyện đoàn Duyên Hải phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Hạt Kiểm lâm, Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ tổ chức.Có hơn 150 cán bộ, đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đơn vị cùng tham gia.


Lễ ra quân thực hiện công trình


Quang cảnh cán bộ, đoàn viên trồng cây phi lao

Kết quả trong đợt ra quân đã tiến hành trồng 10.000 cây phi lao dọc theo hai bờ luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu để tạo cảnh quan môi trường, chống sạt lở và biến đổi khí hậu.Thông qua hoạt động, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, phát luật của Nhà nước về môi trường và công tác bảo vệ môi trường đến từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm, chung sức tham gia bảo vệ môi trường; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia, hành động thiết thực trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường sống. Đây cũng là hoạt động của tuổi trẻ đoàn viên Chi đoàn Viện Kiểm sát – Tòa án – Thi hành án huyện Duyên Hảiđể thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện.

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Phụng

Nguồn tin: VKSND huyện Duyên Hải