Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 28/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự năm 2019 tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Càng Long.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Thanh Huấn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nhanh – Kiểm sát viên là thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Văn Hiến – Thủ trưởng và đ/c Nguyễn Văn Tài – Phó. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự và một số cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Càng Long.

Đ/c Huỳnh Thanh Huấn thông qua quyết định kiểm sát trực tiếp

Tại buổi làm việc, sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Càng Long báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự thời gian qua. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện.
Kết quả trong kỳ đã tiếp nhận, quản lý 29 bị án; đã giải quyết 27 bị án (chuyển trại tạm giam công an tỉnh Trà Vinh chờ đưa đi chấp hành án), hiện còn 02 phạm nhân (hoãn do nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Về phân loại theo hình phạt, tù có thời hạn 29 người, án treo 30 người, cải tạo không giam giữ 01 người, tha tù trước thời hạn có điều kiện 08 người; chấp hành xong 03 người; còn lại 03 người. Tất cả các hoạt động thi hành án đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các bản án, quyết định của Tòa án đều được chấp hành nghiêm, không có trường hợp nào vi phạm.
Trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thi hành án sau khi tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án phạt tù nhưng được hưởng án treo, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và các tài liệu có liên quan, Cơ quan THAHS Công an huyện Càng Long có thực hiện việc triệu tập bị án để ấn định thời gian mà bị án phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã để quản lý, giám sát, giao dục. Đồng thời thực hiện tốt việc xét đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, trong kỳ xét giảm cho 10 trường hợp góp phần đưa bị án sớm về lại với gia đình, lao động, sản xuất nâng cao đời sống ở địa phương.

Đ/c Nguyễn Văn Hiến phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra

Qua việc kiểm sát Cơ quan thị hành án hình sự Công an huyện Càng Long đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự đối với UBND các xã, thị trấn có người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo thẩm quyền, xét miễn giảm, đề ghị rút ngắn thời gian thử thách án treo,…
Kết luận, qua thời gian việc kiểm tra việc thi hành án hình sự đồng chí Huỳnh Thanh Huấn đã đánh giá cao trong công tác nhiệm vụ và cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Càng Long. Thay mặt Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Càng Long, đồng chí Nguyễn Văn Hiến đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, hứa sẽ chỉ thực hiến tốt và phát huy những mặc làm được trong công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Văn Tính

Nguồn tin: VKSND huyện Càng Long