Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 31/10/2019 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thông qua dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh,loại việc có điều kiện thi hành. Thời gian kiểm sát từ ngày 10/10/2019 đến ngày 20/10/2019.
Đoàn trực tiếp kiểm sát có đ/c Nguyễn Thanh Bình- Trưởng đoàn cùng các thành viên của đoàn kiểm sát. Tiếp đoàn có đồng chí: Lê Trai – Cục trưởng Cục thi hành án dân sự cùng đ/c Nguyễn Minh Khiêm Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự và các đồng chí Chấp hành viên trong đơn vị.
Đ/c Nguyễn Thanh Bình nêu lên mục đích nội dung làm việc
Thay mặt đoàn kiểm sát đ/c Nguyễn Văn Đoàn thông qua dự thảo Kết luận Trực tiếp kiểm sát.
Đ/c Nguyễn Văn Đoàn thông qua dự thảo Kết luận
Qua công tác kiểm sát trực tiếp, Đoàn nhận thấy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh có một số ưu điểm như: Cục thi hành án có cố gắng tổ chức thi hành Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án đạt kết quả, tổ chức thi hành đạt các chỉ tiêu về việc, về tiền do Bộ tư pháp giao năm 2019. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: vi phạm khoản 1 Điều 20; khoản 1 Điều 44 xác minh điều kiện thi hành án và chậm cưỡng chế, kê biên theo Điều 46; chậm xử lý tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên biên để đảm bảo thi hành án theo Điều 127 của Luật thi hành án dân sự …Qua đó để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót Đoàn kiểm sát trực tiếp yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót; yêu cầu các Chấp hành viên thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục trong thi hành án dân sự theo quy định tại Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Toàn cảnh buổi làm việc
Sau khi công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh và các Chấp hành viên thống nhất với dự thảo kết luận. Đồng thời chỉ đạo quán triệt và rút kinh nghiệm đến chấp hành viên khắc phục những hạn chế thiếu sót trong thời gian sớm nhất.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 11