Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 12/KH-VKS ngày 16/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, ngày 14/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự và dân sự năm 2019.
Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó viện trưởng chủ trì hội nghị, các đồng chí Trưởng, Phó phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên các Phòng 1, Phòng 7, Phòng 9, Phòng 10. Tham dự tại 09 điểm cầu cấp huyện có Ban lãnh đạo viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác hình sự và dân sự.
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Thuyên – Trưởng phòng 7 và đồng chí Trần Thị Vẹn – Trưởng phòng 9 thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự và báo cáo tổng kết phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động năm 2019. Theo đó, năm 2019 Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Trà vinh đã phối hợp Tòa án cùng cấp tổ chức 61 phiên tòa rút kinh nghiệm, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dự thảo báo cáo cũng nêu lên những việc đã làm được và hạn chế của việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tại đơn vị trong thời gian qua, đánh giá nguyên nhân của những ưu điểm, thiếu sót, đề xuất kiến nghị đối với ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên tòa rút kinh nghiệm.

Đ/c Huỳnh Minh Thuyên và đ/c Trần Thị Vẹn thông qua dự thảo báo cáo
Theo sự gợi ý thảo luận của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, các đồng chí Lãnh đạo phòng nghiệp vụ Viện tỉnh,Viện kiểm sát huyện đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết, cũng như trình bày tham luận. Qua đó các đơn vị cũng đề xuất Viện kiểm sát tối cao xây dựng Hướng dẫn tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự để thống nhất nhận thức và cách thức tham gia, tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm trong toàn Ngành.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị
 Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và toàn thể Kiểm sát viên đã tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân hai cấp trong việc lựa chọn vụ án để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh cho đội ngũ Kiểm sát viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; Kiểm sát viên cần phát huy tính tự giác, nêu cao ý thức trách nhiệm, học hỏi, nghiên cứu nắm vững pháp luật, trau dồi, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp; chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo Viện lựa chọn vụ án điển hình, phù hợp để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đạt hiệu quả cao.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1