Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 09/01/2020, tại Hội trường Viện KSND tỉnh Trà Vinh, đã diễn ra lễ ký giao ước kết nghĩa 3 chi đoàn: Viện kiểm sát nhân dân, Sở tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại diện các chi đoàn tham gia ký giao ước kết nghĩa có các đồng chí: Phan Hoàng Trung –Bí thư chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; Phạm Thị Thiên Phương– Bí thư chi đoàn Sở tư pháp; Phan Thị Cẩm Nang – Bí thư chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh. Buổi ký giao ước kết nghĩa còn có sự tham gia của cấp ủy Đảng của các đơn vị để chứng kiến ký kết nghĩa.

03 chi đoàn ký giao ước kết nghĩa

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí long trọng tổ chức thắm tình đoàn kết của các đoàn viên 3 chi đoàn.
Ký kết giao ước kết nghĩa, đây là hoạt động nhằm tạo mối quan hệ giao lưu, hợp tác, xây dựng đoàn kết, gắn bó giữa 03 chi đoàn. Các chi đoàn sẽ thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác Đoàn, hỗ trợ nhau trong các hoạt động Đoàn cũng như trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Trong buổi lể, ba chi đoàn hạ quyết tâm cùng nhau thi đua phấn đấu hàng năm đều đạt danh hiệu “ Chi đoàn vững mạnh”.

Tác giả bài viết: Hiệp Hùng

Nguồn tin: Phòng thống kê