Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 09/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Phan Hoàng Hải – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.


Đồng chí Phan Hoàng Hải- Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua: báo cáo tóm tắt kết quả công tác Kiểm sát năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Viện trưởng trong năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2019 và chương trình hoạt động của Ban năm 2020; Báo cáo thu chi tài chính của cơ quan, của Công đoàn trong năm 2019.


Toàn cảnh buổi hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra những chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong năm 2020 như: phấn đấu 100% cán bộ công chức được học tập các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Ngành và của Công đoàn cấp trên; 100% công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; phấn đấu Đảng bộ VKS tỉnh đạt trong sạch vững mạnh; Tập thể cơ quan đạt thành tích cờ thi đua Ngành; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Vững mạnh, 100% tổ Công đoàn đạt Vững mạnh; nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan, quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn…
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng thưởng Cờ thi đua ngành; tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho 01 đơn vị: Văn phòng tổng hợp và Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Ngành cho 02 đồng chí”.


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch công đoàn cơ sở

Tại hội nghị, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Chủ tịch công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tham gia tích cực công tác quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký hạ quyết tâm thực hiện đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Để phát huy những thành tích đã đạt được, cũng như khắc  phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2019 nhằm đưa đơn vị đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm 2020,  công chức và người lao động của đơn vị đã tích cực thảo luận, đề ra các giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trong tổ chức thực hiện.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải, Viện trưởng  đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà tất cả công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong năm 2019, đồng thời mong rằng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị sẽ đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức đề ra trong năm 2020.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung

Nguồn tin: Phòng 1