Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 20/8/2020 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh (cuộc Trực tiếp kiểm sát diễn ra từ ngày 14/7/2020 đến ngày 20/8/2020).
Đoàn trực tiếp kiểm sát có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng, làm trưởng đoàn cùng các thành viên có đồng chí Diệp Quang Đô, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Hồng Duyên.
Tiếp đoàn có đồng chí: Nguyễn Minh Khiêm Phó Cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên trong đơn vị.

Đồng chí Diệp Quang Đô- Phó Trưởng phòng 8 thông qua dự thảo Kết luận

Thay mặt đoàn kiểm sát đ/c Diệp Quang Đô thông qua dự thảo Kết luận Trực tiếp kiểm sát đã phát hiện 19 việc/ 395 việc vi phạm. Chủ yếu vi phạm vào các Điều khoản khác nhau của Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 như:
– Vi phạm chậm tổ chức thi hành án theo khoản 1 Điều 20;
– Vi phạm chậm xác minh điều kiện thi hành án và chưa xác minh điều kiện thi hành án theo khoản 1 Điều 44;
– Vi phạm về chậm trả tiền, tài sản cho đương sự theo khoản 2 Điều 126.
– Vi phạm về ra quyết định thi hành án trể hạn theo khoản 1 Điều 36;
– Vi phạm về giao tài sản không thành theo khoản 6 Điều 24 Nghị định 62;
Đồng chí Nguyễn Minh khiêm thay mặt đơn vị nghiêm túc tiếp thu kết luận những vi phạm và những ý kiến đóng góp, hứa sẽ khắc phục sớm nhất trong thời gian ngắn để hoàn thành công việc chung cho ngành.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn

Nguồn tin: Phòng 8