Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, từ ngày 07/10/2020 đến ngày 27/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Thị Màu – Kiểm sát viên làm thành viên.
Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn To – Chi cục trưởng, đồng chí Huỳnh Long Thắng – Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát

Sau khi đồng chí Nguyễn Hùng Cường công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, Đoàn được nghe phía Chi cục THADS huyện Tiểu Cần báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự đối với các hồ sơ có điều kiện đang thi hành từ năm 2017 trở về trước và các hồ sơ bán đấu giá tài sản đang thụ lý giải quyết. Theo nội dung Kế hoạch kiểm sát, Đoàn đi vào trực tiếp kiểm tra các hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan của từng Chấp hành viên đối với 381 việc có điều kiện thi hành án và 122 việc đang bán đấu giá tài sản.

Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ

Ngày 28/10/2020, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp, ghi nhận những nỗ lực của các Chấp hành viên trong thời gian qua, về ưu điểm: nhìn chung Chấp hành viên được phân công có chủ động tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, có đủ cơ sở xác định người phải thi hành án có điều kiện thi hành án và đề xuất ra quyết định về việc có điều kiện thi hành án đúng theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những ưu điểm trên, các Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tiểu Cần còn tồn tại một số hạn chế, vi phạm điển hình như sau: 01 việc vi phạm thời hạn thông báo quyết định về thi hành án, 23 việc không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, 30 việc vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, 07 việc qua xác minh xác định không có điều kiện thi hành án nhưng chưa đưa ra xử lý, 03 việc chậm giải quyết và chậm kê biên cưỡng chế. Đoàn kiểm sát đã kiến nghị đến Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tiểu Cần khắc phục những hạn chế, vi phạm nêu trên.

Đồng chí Trần Văn To phát biểu tiếp thu

Đại diện lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, đồng chí Trần Văn To đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo các Chấp hành viên khắc phục những vi phạm nêu trên, phấn đấu làm tốt công tác hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Cao Trung Tín

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần