Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 Đoàn cưỡng chế thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành cưỡng chế, kê biên giao quyền sử dụng đất như sau:

Căn cứ theo quyết định thi hành án số: 219, 220/QĐ-CTHADS cùng ngày 14/5/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, thi hành bản án số 27/2019/DS-ST ngày 21/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh như sau:
– Ông Nguyễn Văn Vũ giao cho Nguyễn Thị Oanh được hưởng một phần thừa kế theo di chúc của cụ Trọn diện tích 2.980,8 m2 và hưởng một phần thừa kế của bà Bé nhường lại diện tích 496,8 m2. Tổng cộng bà Oanh được hưởng tổng diện tích 3.447,6m2 trong tổng diện tích 6.020,4m2 (trừ diện tích 58,8m2 nhà thờ) loại đất thổ – quả, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh gắn liền các loại cây trái trên phần đất được công nhận.
– Ông Nguyễn Văn Vũ giao cho Nguyễn Văn Lẻ được hưởng 496,8m2 loại đất thổ – quả trong tổng diện tích 6.020,4m2 (trừ diện tích 58,8m2 nhà thờ) loại đất thổ – quả, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh gắn liền các loại cây trái trên phần đất được công nhận.
Trong thời gian cưỡng chế, kê biên giao quyền sử dụng đất sau khi đoàn cưỡng chế thông qua quyết định cưỡng chế và giải thích các yêu cầu của đương sự thì ông Nguyễn Văn Vũ và vợ là Đinh Thị Em cùng hai người con không nghe và có hành vi chống đối quyết liệt bằng các hình thức: Ngăn cản không cho thi hành án, Livestream lên mạng, la lớn tiếng, xúc phạm danh dự cán bộ Tòa án, thi hành án…diễn ra khoảng 30 phút. Buộc đoàn cưỡng chế phải dùng sức mạnh của Nhà Nước bằng lực lượng Cảnh sát Cơ động can thiệp thì các đương sự bõ đi không hợp tác để chứng kiến đo đạc giao quyền sử dụng đất và đoàn cưỡng chế tiến hành đo đạc giao quyền sử dụng đất và kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.
Ông Nguyễn Văn Đoàn Kiểm sát viên trung cấp phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện việc kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên giao quyền sử dụng đất theo quyết định thi hành án nêu trên.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn

Nguồn tin: Phòng 8