Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Quyết định số 457/QĐ-VKS-HS và Kế hoạch số 458/KH-VKS-HS ngày 02/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè về trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè
Ngày 19/11/2020, Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên và Kiểm tra viên làm công tác nghiệp vụ. Tiếp Đoàn kiểm sát có các đồng chí Võ Hoàng Tuấn – Phó thủ trưởng cùng các đồng chí Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè.

Đồng chí Kim Hua công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Sau khi nghe báo cáo về kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/10/2020. Đoàn kiểm sát đi vào kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan. Qua kiểm tra nhận thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Thông tư liên tịch: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thông tư số: 28/2020/TT- BCA, ngày 26/3/2020 của Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân và Quy chế số: 344/2018/QCPH-VKS-CA ngày 02/11/2018 của VKSND tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Trà Vinh trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác giải quyết vụ án hình sự như tất cả tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiến hành phân loại, xác minh giải quyết, đầy đủ, chính xác, kịp thời, có mở sổ tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm …..Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được thì Đoàn nhận thấy việc cập nhật sổ sách của Cơ quan CSĐT chưa được đầy đủ, cụ thể là sổ tiếp nhận nguồn tin. Đoàn kiểm sát đã đóng góp trực tiếp tại buổi làm việc để Cơ quan CSĐT khắc phục, sau đó sẽ ban hành kết luận.

Đoàn kiểm sát kiểm sát hồ sơ

Đồng chí Võ Hoàng Tuấn – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đồng chí Cán bộ điều tra, Điều tra viên ghi vào sổ tiếp nhận nguồn tin đầy đủ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 20/11/2020, đoàn trực tiếp kiểm sát cũng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè năm 2020 (thời gian từ ngày 01/12/2019 đến ngày 15/11/2020).
Sau khi đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát. Đồng chí  Ngô Văn Thắng – Trưởng Nhà tạm giữ đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè trong thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 15/11/2020.

Đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát

Sau khi trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân phục vụ tại Nhà tạm giữ. Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã lập đầy đủ hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; các loại sổ sách được ghi chép đầy đủ; việc thực hiện chế độ đối với người được bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được bảo đảm. Không để xảy ra các trường hợp giam giữ người quá hạn, không có căn cứ pháp luật. Cụ thể:
– Định mức ăn của người bị tạm giữ, tạm giam nhân thực hiện đúng theo quy định tại Điều 4 Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Công văn số: 292/CAT-PH10 ngày 12/3/2020 của Công an tỉnh Trà Vinh về việc thông báo chế độ ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân quy định mức giá là 20.383 đồng/người/ngày.
– Việc thực hiện chế độ giáo dục: Thực hiện tốt công tác giáo dục nội quy và phổ biến chế độ thăm gặp. Mỗi buồng giam, giữ đều có gắn bản Trợ giúp pháp lý miễn phí để đảm bảo quyền lợi cho người bị tạm giữ, tạm giam,…
– Tuy nhiên, trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam còn hạn chế tồn tại như: có 02 hồ sơ chưa thông báo bằng văn bản cho cơ quan thụ lý biết trước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam theo khoản 1 Điều 13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Đồng chí Kim Hua trực tiếp kiểm tra buồng tạm giam

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát đánh giá cao những gì mà Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã thực hiện được. Đồng chí yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được đồng thời cần tổ chức canh gác, tuần tra và kiểm tra buồng giam giữ thường xuyên hơn nữa, để đảm bảo thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo quy định pháp luật. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo Nhà tạm giữ – Công an huyện Cầu Kè khắc phục các thiếu sót và tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù  trong thời thời gian tới.
Đại diện Nhà tạm giữ hứa với Đoàn kiểm sát trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật và sẽ chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Thái Thị Thể; Nguyễn Hoài Linh

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè