Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 15/4/2021 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo chuyên đề án hình sự bị hủy, sửa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đến 09 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội thảo
Tại điểm cầu viện kiểm sát tỉnh, tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; cùng tham dự có Lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên và chuyên viên Phòng Thực hành quyền công tố – Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (Phòng 1), Phòng Thực hành quyền công tố – kiểm sát xét xử phúc thẩm (Phòng 7) và Phòng Thanh tra – khiếu tố.

Đồng chí Phạm Thanh Lân thông qua báo cáo đánh giá
Hội thảo đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Lân, Trưởng phòng 1 thông qua báo cáo đánh giá các vụ án hình sự bị hủy, sửa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021. Báo cáo đã đánh giá, phân tích các lý do, nguyên nhân, về những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trên.
Đồng chí Bình gợi ý thảo luận cho Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị ở điểm cầu cấp huyện trình bày tham luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc mà đơn bị gặp phải.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu ý kiến kết luận
Sau khi nghe ý kiến thảo luận và ý kiến giải đáp của các Phòng nghiệp vụ, đồng chí Bình phát biểu ý kiến kết luận: Qua thực tiễn các vụ án bị hủy, sửa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Lãnh đạo, Kiểm sát viên cùng nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các lý do phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung được nêu trong báo cáo tổng hợp. Trong quá trình điều tra, Kiểm sát viên phải phối hợp tốt hơn với Điều tra viên  để đảm bảo các vấn đề về chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung báo cáo đã phân tích sâu sát những hạn chế thiếu sót qua từng vụ án bị hủy, trả điều tra bổ sung; công tác tổ chức và các ý kiến tham luận có chất lượng, thể hiện sự thẳng thắn, tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo. Tiếp tục duy trì việc tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm hàng năm để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp giải quyết án, công tác hướng dẫn nghiệp vụ cấp huyện ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1