Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, ngày càng lây lan và bùng phát mạnh trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và Hưởng ứng Lời kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh “Về việc vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCNLĐ ủng hộ nhu yếu phẩm cho CNLĐ tại TP. Hồ Chí Minh”.

Ngày 28/7/2021, Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã ủng hộ 500kg gạo gửi đến công nhân lao động tại TP. Hồ Chí Minh và tại các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để góp một phần trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tiếp nhận số gạo trên, đồng chí Lê Văn Lẹ – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Viện và tập thể công chức, người lao động thuộc Viện KSND tỉnh Trà Vinh.

Đ/c Lê Văn Lẹ tiếp nhận gạo
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh đến công nhân lao động trong đó một phần là công nhân người con quê hương Trà Vinh đang lao động sản xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tại các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, góp phần tích cực vào cuộc vận động phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc đẩy lùi dịch bệnh./.

Tác giả bài viết: Phương Thảo

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp